Meer dan 6 op 10 Belgische beeldschermwerkers heeft lichamelijke klachten

66 procent van de Belgische beeldschermwerkers heeft het voorbije jaar fysieke klachten gehad. Dat blijkt uit onderzoek van Attentia. Zitten is duidelijk het nieuwe roken. Opvallend is dat medewerkers jonger dan dertig jaar meer visuele klachten hebben (82%) dan collega’s ouder dan vijftig (70%).

Ondernemingen zijn sinds januari 2016 niet meer verplicht om een medisch onderzoek voor beeldschermwerkers te organiseren. Wat ze wel nog moeten coördineren is een vijfjaarlijkse risico-analyse beeldschermen. Dat kan budgetvriendelijk en efficiënt via een on-line zelfevaluatie.

Attentia merkt een positieve evolutie in het aantal bedrijven dat zo’n “Self-assessment beeldschermwerk” organiseert. Meer preventie rond zitten dringt zich evenwel op. Voortdurend zitten is nefast voor de gezondheid. Van roken hebben we dat al eerder ingezien, maar ook inzetten op zitpreventie moet één van de focuspunten voor ondernemingen worden, luidt het.

De meest voorkomende klachten, hoewel niet allemaal rechtstreeks gelinkt met het beeldschermwerk, zijn vermindering van concentratie (55%), gevoel van stress (38%), hoofdpijn en duizeligheid (32%), pijnlijke ogen (31%) en minder goed zien (25%). Bij een aantal klachten is er een duidelijk man/vrouw-verschil: 42% van de vrouwen geeft in het self-assessment aan regelmatig hoofdpijn te hebben na een werkdag, tegenover 23% van de mannen. Idem bij pijnlijke ogen: 37% van de vrouwen tegenover 26% van de mannen.

Dat lang stil zitten niet goed is, is blijkbaar bij mannen beter doorgedrongen dan bij vrouwen. Want terwijl 80% van de mannen minstens 1 keer per uur opstaat of van positie verandert, doet slechts 65% van de vrouwen dat. En nog opvallender: hoe ouder de medewerker, hoe meer die dat regelmatig doet.

Hoewel fysieke klachten vaak door een combinatie van factoren komen, speelt een slecht afgestelde werkomgeving zeker een rol. Van alle medewerkers die hebben deelgenomen aan een self-assessment én aangegeven hebben dat ze met pijn in de onderrug kampen, heeft 48% een werkhouding die niet volledig volgens de regels is afgesteld.