VIL opent demo-centrum Log!Ville in september 2020

Investering in Wetenschapspark Niel vergt 5,3 miljoen euro

Speerpunt-cluster VIL (Antwerpen) maakt zich op om in september 2020 in het Wetenschapspark te Niel een state-of-the-art demonstratiecentrum voor de logistieke sector te openen. Dat krijgt de naam Log!Ville mee. De hoofdfocus van Log!Ville komt op “future technologies” te liggen en de valorisatie van logistieke kennis. Het hele project vergt een investering van 5,3 miljoen euro. Het EFRO- en Hermesfonds hoesten daarvan de helft op, POM Antwerpen (bouwheer), VIL (inrichter en exploitant) en de private sector dragen de andere helft aan.

De plannen van VIL voor de oprichting van een demonstratiecentrum zijn niet nieuw en dateren al van voor de erkenning als speerpunt-cluster.

“In Vlaanderen is heel wat logistieke kennis aanwezig, maar, net zoals in andere sectoren, blijft de valorisatie van die kennis vaak een probleem. De resultaten van de projecten die we als speerpunt-cluster verzorgen, de zogenaamde “proofs of concept”, raken maar moeilijk in de praktijk vertaald, zelfs indien de business case positief is. Met een gespecialiseerde belevingsruimte in een demonstratiecentrum willen we die broodnodige vertaalslag bewerkstelligen. In Log!Ville kunnen geïnteresseerde partijen kennis maken met de nieuwe technologieën en die ook daadwerkelijk uittesten”, schetst managing director Liesbeth Geysels de context.

Open innovatiecentrum met drie doelgroepen

Geysels’ ambitie is in Log!Ville de sterke punten van bestaande demonstratiecentra, in binnen- en buitenland, zowel binnen als buiten de logistieke sector, te bundelen. Zo bleken ook de Food Pilot op de ILVO-site in Melle en Kamp C voor duurzaam bouwen in Westerlo niet onbelangrijke inspiratiebronnen. Vast staat wel dat Log!Ville een open demonstratiecentrum wordt. Het zal inzetten op state-of-the-art technologie, maar nog meer op “technologies of the future”. Dat sluit overigens nauw aan op de insteek van de speerpunt-cluster die volgend jaar ook met een “Trends Radar” zal uitpakken.

Liesbeth Geysels: “Primaire doelgroep zijn Vlaamse bedrijven uit de logistiek en aanverwante sectoren. Zij zullen in Log!Ville kennis kunnen maken met hoogwaardige logistieke toepassingen van de toekomst, zowel fysiek als virtueel. De medewerkers van logistieke bedrijven vormen de secundaire doelgroep. Ook voor hen zal de klemtoon liggen op de logistieke medewerker van de toekomst. Tertiaire doelgroep, ten slotte, zijn buitenlandse bedrijven die we, in samenwerking met FIT, een kennismakingsplatform met de Vlaamse logistieke sector willen bieden”.

Wetenschapspark Niel

Log!Ville wordt gevestigd op het Wetenschapspark Niel. Daar zoekt het aansluiting met een bestaande biotoop die zich eveneens op innovatie toespitst. Bovendien is de locatie iets centraler gelegen dan de cruise-terminal in Zeebrugge en de voormalige site van Ford Genk die als mogelijke alternatieven golden.

Het demo-centrum komt aan de linkerzijde aan de ingang van het Wetenschapspark en zal een goede 2.500 m² beslaan. Om de ruimte optimaal te benutten wordt met twee niveaus gewerkt. Op het gelijkvloers komen het magazijn, de co-creatie ruimte, vergaderzalen, een foyer en een kantoorruimte, samen goed voor een slordige 1.800 m². De mezzanine zal het virtuele luik huisvesten.

POM Antwerpen treedt als bouwheer van Log!Ville op, VIL zal de exploitatie opnemen. Het hele project vergt een totaalinvestering van 5,3 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro aan de inrichting zal worden gespendeerd.

“Het EFRO-fonds zal 40% van dat bedrag financieren, Vlaanderen (via het Hermesfonds) 10%. VIL en de private sector nemen de andere helft van het investeringsbedrag voor hun rekening. De voorbije drie jaar legden we als speerpunt-cluster een bestemd fonds van 870.000 euro aan. In juni 2019 plannen we de eerstesteenlegging. In april 2020 moeten de bouwwerkzaamheden zijn afgerond zodat we, na de inrichtingswerken, in september tot de officiële inhuldiging van Log!Ville kunnen overgaan”, aldus Geysels.

Uitdaging van VIL is om vanaf 2021 de exploitatie van Log!Ville op structureel verantwoorde bedrijfseconomische basis te runnen. De organisatie wil 20% van het exploitatiebudget uit bedrijfs-sponsoring (Platinum, Gold en Silver) halen. Toeleveranciers die hun producten en oplossingen in het demonstratiecentrum voorstellen, moeten 30% van de middelen ophoesten. Het saldo dient gegenereerd door de inkomsten uit co-creatieprojecten (bedrijven, universitaire instellingen en strategische onderzoekscentra) die van het demo-centrum gebruik maken alsook uit de verhuur aan bedrijven en organisaties van de beschikbare accommodatie (zowel het fysieke als het virtuele luik).

VIL zelf zal zijn projecttesten en slot-events in Log!Ville organiseren. Het hoofdkantoor van de speerpunt-cluster blijft evenwel in Antwerpen gevestigd.