Hoe een arbeidsongeval te voorkomen?

1. Stel een preventiebeleid op.

Het helpt als je het preventiebeleid samenvat op een affiche, die je ergens op een duidelijk zichtbare plaats ophangt.

2. Voer een risico-analyse uit.

Uit zo’n analyse kan bijvoorbeeld blijken dat u een oude, gevaarlijke machine beter vervangt.

3. Onderzoek bijna-ongevallen.

Kijk daarbij verder dan de menselijke fout en het technisch probleem. Mogelijk komt u uit bij de manier waarop u het werk organiseert.

4. Eis informatie over veiligheid bij elke aankoop.

De preventiediensten moet regels schrijven om nieuwe machines en gereedschap veilig te gebruiken. U moet ook kunnen bewijzen dat u advies hebt gevraagd.

5. Leid al uw medewerkers op over veiligheid, ook stagiairs.

Uitzendkrachten of stagiairs? Die moeten even goed op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s als uw vaste werknemers.

6. Vraag u mensen of hun veiligheidshelmen en -brillen comfortabel zijn.

Als dat niet zo is, riskeert u dat ze de spullen niet gebruiken.

7. Stel een brandploeg aan.

Mocht er ooit brand uitbreken in uw bedrijf, dan is het cruciaal dat er mensen in de buurt zijn die weten hoe te reageren. Vergeet zeker niet om hun rol geregeld op te frissen.

8. Geef nieuwe medewerkers een meter of peter.

Er zijn bij je medewerkers zeker vrijwilligers om in te staan als meter of peter: zij staan in voor de technische kennis, voor de veiligheid én voor de integratie in het team.

9. Oefen elk jaar op evacuatie.

Oefenen alleen is niet genoeg: evalueer die evacuatie daarna ook.

10. Respecteer de verplichte keuring van materiaal.

Bij ladders, liften en takels moet je dat zelfs doen voor élk gebruik. Maak met je medewerkers duidelijk afspraken over de manier waarop ze dat doen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Federale Verzekering (Brussel))

Meer info: 0800/14.200 of www.federale.be.