Pleunis Biochamp vestigt zich op Agropolis

Pleunis Biochamp B.V.B.A. (Knokke-Heist), een initiatief van de Nederlandse champignonkweker Koert Pleunis uit Stamproy, heeft via recht op opstal een perceel van 6.000 m² verworven op de site van Agropolis in Kinrooi. Pleunis Biochamp zal zich toespitsen op de teelt van biologische exotische paddenstoelen.

Pleunis Mushrooms is sinds 2009 actief in die teelt in Stamproy. Tot het productengamma horen onder meer soorten als Shii-take, Eryngii en Maitake. De markt van de nicheproducten, inzonderheid de biologische varianten, is sterk groeiend. Pleunis zet zijn producten via de Reo Veiling in Roeselare in de markt onder het Tomabel-keurmerk.

Agropolis Kinrooi, de agrarische bedrijvenzone met incubator, richt zich exclusief op innovatie en duurzaamheid in land- en tuinbouw. De bouwwerken gingen inmiddels van start. Verwacht wordt dat in september de productie in de nieuwe kwekerij kan woren opgestart.

Pleunis Biochamp zal zijn installaties niet alleen aansluiten op het warmtenet van Agropolis, maar ook een maximale samenwerking met andere bedrijven op de site nastreven.

Meer info: 00-31/6.542.55.406 of http://www.pleunismushrooms.nl.