Vandenbussche ontplooit dienstenaanbod boven aannemerij

Jubilerend bouwbedrijf tekent voor maximale ontzorging

Vandenbussche N.V. (Aalter) viert zijn dertigste verjaardag. In de voorbije twee jaar zette het bouwbedrijf fors in op digitalisering en IT. Dat platform wordt thans doorontwikkeld voor onder meer een betere logistieke ondersteuning en een performantere nacalculatie. Het zal tevens fungeren als onderbouw voor het Building Information Modelling (BIM)-concept dat de Oost-Vlaamse KMO momenteel in de steigers heeft staan. Vandenbussche neemt zich tevens voor in de toekomst het lean-concept in de bouwwereld verder toe te passen en zo waarde te creëren voor de klant en verspillingen te elimineren. Het familiale bouwbedrijf bevestigt aldus zijn reputatie van sterk gestructureerde speler. “Die structuur biedt voordeel voor alle stakeholders”, beklemtoont gedelegeerd bestuurder Dirk Vandenbussche.

Na ervaring in en buiten de bouwsector opteerde Dirk Vandenbussche in 1988 voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat vertaalde zich in de overname van aannemingsbedrijf Gabriel Cortier aan de Bierweg in Aalter. Doorheen de jaren ontwikkelde het kleine maar kwaliteitsvolle bouwbedrijf zich tot een gereputeerde speler in het segment van de meer complexe bouwopdrachten. “We focussen bij voorkeur op grotere complexe en uitdagende werken, vooral buiten de wereld van de industriebouw. Tot onze realisaties horen appartementsgebouwen, seniories, rust- en verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en kantoorgebouwen. Om mobiliteitsredenen limiteren we onze actieradius bewust tot aan de Antwerpse en Brusselse ring”, aldus Dirk Vandenbussche.

In 2002 hevelde de KMO zijn activiteiten over naar industriezone Langevoorde, eveeneens in Aalter, alwaar een terrein van 2,7 hectaren werd aangekocht. Op dat ogenblik wijzigde Cortier-Vandenbussche zijn benaming in Vandenbussche … “omdat de totem aan de ingang van het bedrijfspand te klein bleek”.

Van meetaf onderscheidde Vandenbussche zich als familiaal bouwbedrijf door zijn sterk gestructureerde aanpak. In 2004 werd de KMO uitgeroepen tot Oost-Vlaams laureaat van de Hermesprijs. De onderneming werd toen al geroemd voor zijn sterk financiële structuur, zijn bedrijfsorganisatie en open communicatiecultuur. Dirk Vandenbussche beschouwt de toekenning van de trofee nog steeds als een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf.

In mei 2006 zag Vandenbussche zijn goede werking bekroond met de erkenning als aannemer Klasse 8, categorie D (lees: machtiging om bouwwerken van meer dan 5.330.000 euro uit te voeren, nvdr.).

Vijf werkvennootschappen, drie sites

Onder de Vandenbussche-holding zijn intussen vijf werkvennootschappen op drie verschillende sites actief, met name Vandenbussche N.V. (met service-afdeling Akko B.V.B.A.), Elseleen N.V., Corabo N.V., Sterq N.V. en Qubus N.V.

Onder Vandenbussche N.V., dat de bouwbedrijvigheden verzorgt, valt eveneens de in 2014 opgerichte service-afdeling Akko die instaat voor onderhouds-, verbouwings- en herstellingswerken voor bestaand en potentieel cliënteel.

Elseleen N.V., vernoemd naar de twee dochters van Dirk Vandenbussche, fungeert vandaag als patrimoniumvennootschap maar deed vroeger ook wel wat projectontwikkeling. De activiteiten als projectontwikkelaar werden in februari 2013 bij Corabo N.V. ondergebracht.

In de Durmelaan, eveneens te Aalter, is betonbedrijf Sterq N.V. bedrijvig. Dat is het voormalige Betonel dat in 2009 door Dirk Vandenbussche werd opgericht. Aanvankelijk verzorgde het bouwbedrijf de prefab-betonwerkzaamheden voor eigen noden op de site in Langevoorde. Met de oprichting van Betonel en de fysieke ontkoppeling van Vandenbussche, ging het bedrijf zijn diensten ook aan derden aanbieden.

Medio 2011 integreerde Vandenbussche de voormalige schrijnwerkerij Van Acker B.V.B.A. in Nevele-Merendree. Die werd in mei 2013 herdoopt tot Qubus en focust op alle bouwgerelateerde activiteiten die hoofdzakelijk met hout te maken hebben zoals houtskeletbouw en interieurinrichting. “Het sterk groeiende Qubus heeft momenteel een werk van 5,4 miljoen in uitvoering aan de Gentse Zuid”, onthult onze gesprekspartner.

De Vandenbussche-groep fungeert als shared service center voor de onderliggende werkvennootschappen. Met een 160-tal medewerkers mikt de groep dit jaar op een omzet geconsolideerd van 90 miljoen euro. Vandenbussche (75 miljoen euro) en Qubus (10 miljoen euro) leveren de belangrijkste bijdrage.

“Wij trekken uw plan”

Met “Wij trekken uw plan” als baseline, geeft Vandenbussche aan zijn klanten maximaal te willen ontzorgen. Recente projecten en nieuwe initiatieven tonen aan dat dat niet bij lippendienst blijft.

Dirk Vandenbussche: “In de toekomst willen we, naast de aannemerij, veel meer diensten aan bieden. In het residentiële gedeelte gaat dat tot het aanbieden van haalbaarheidsstudies. In kantoorontwikkeling gaan we nog een stap verder”.

Voor een collega-aannemer in Merendree ontwikkelde Vandenbussche een residentieel bouwproject, zocht het naar een architect, voerde de haalbaarheidsstudie uit, tekende voor begeleiding in de financiering en begeleidde het de bouwaanvraag, ook juridisch.

Het Oost-Vlaamse bouwbedrijf is momenteel bezig met de realisatie van een BEN-kantoorgebouw, dat door onze gesprekspartner als “neusje van de zalm” wordt omschreven. Van in het prille begin was Vandenbussche, samen met de architect, bouwheer en gebruiker van het gebouw, heel nauw bij het project betrokken. Zo had het inspraak in zaken als architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek, …

“Bouwteams schieten in de praktijk doorgaans pas in actie na de aanbesteding,” beklemtoont Dirk Vandenbussche de specifieke aanpak.

Voorts wil het bouwbedrijf zich sterker gaan roeren op de DBM-markt (Design-Build-Maintain). Recent haalde Vandenbussche volgens dat concept in bouwteam het Heilig Hart-project in Oudenaarde binnen, een woonzorgcentrum ter waarde van meer dan 12 miljoen euro en een bouwoppervlakte van 8.500 m² met 60 zorgkamers, 30 erkende assistentiewoningen, gemeenschappelijke ruimtes, een cafetaria, grootkeuken en ondergrondse parking. In een recent verleden werd ook het politiegebouw van Lochristi binnen een dergelijk concept opgeleverd.

In samenwerking met het WTCB paste de Aalterse bouwonderneming het Lean-concept inmiddels op een vijftal werven toe. Dat concept staat voor bouwen zonder verspilling. Studies toonden immers aan dat een niet onbelangrijk deel van de bouwkosten vandaag de dag nog steeds zijn toe schrijven aan verspillingen en het inefficiënt inzetten van personeel, materiaal en machines. Zijn reputatie van sterk gestructureerde organisatie getrouw neemt Vandenbussche zich voor het concept breed over zijn verschillende werven uit te rollen.

Maar bovenop de agenda staat thans de roll-out van het Building Information Modelling (BIM)-concept, een digitaal model dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt en geometrie en informatie onderling koppelt. Dirk Vandenbussche weet zich alvast gesterkt door de forse investeringen in digitalisering en IT die zijn bedrijf zich in de voorbije twee jaar anticipatief getroostte. Met de recente aankoop van drie nieuwe torenkranen investeerde de KMO ook fors in materieel.