Maak van je werkvloer een opleidingsvloer

Bedrijven zorgen mee voor een kwalitatieve match op de arbeidsmarkt

Volgens de cijfers van het Steunpunt Tewerkstelling moeten we in de periode 2016-2020, afhankelijk van de conjunctuur, 370.000 tot 410.000 vacatures invullen. Door de sterke uitstroom van babyboomers en de geringere instroom van jongeren is de vervangingsgraad bij de actieve bevolking sterk gedaald. Met een ratio van 98,9 in 2007 is de instromende generatie jongeren (15-24) kleiner geworden dan de uitstromende generatie ouderen (55-64). De ratio “jong/oud” daalt de komende jaren verder tot slechts 77,2 in 2022 en blijft volgens de lange termijn-projecties nog tot halfweg deze eeuw beneden 100.

Het is evenwel niet enkel een kwantitatief vraagstuk voor de arbeidsmarkt, ook de kwalitatieve mismatch zal een belangrijke rol spelen bij het vinden van de juiste medewerkers. Technologisering, robotisering, globalisering en demografische trends zullen een sterke invloed uitoefenen op onze economie en onze arbeidsmarkt.

Langer inzetbaar

In die context kunnen we morgen geen enkel talent links laten liggen en moeten we sterker inzetten op meerdere sporen: betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer personen met een migratie-achtergrond of beperking tewerkstellen, investeren in de creatie van laaggeschoolde banen, inzetten op levenslang leren, verbreding en versterking van het activeringsbeleid, etc …

Maar we moeten ook de lessen trekken uit het verleden en stoppen met 50-plussers vlug af te schrijven en buiten het arbeidscircuit te duwen. We moeten hun langere inzet verwelkomen in het arbeidsmarktbeleid en het HR-beleid in organisaties.

Bedrijven kunnen de ervaring van hun oudere werknemers gebruiken om jonge en andere werkzoekenden die de vacatures van morgen innemen, op te leiden en via het systeem van duaal leren zelfs een rol spelen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Bedrijven inschakelen om leerlingen, die liever “in de praktijk leren”, via duaal leren een vlotte start op de arbeidsmarkt bieden, is een investering die we zeker moeten overwegen en waar zowel werkzoekenden als bedrijven hun voordeel mee doen.

Gewapend voor de toekomst

Immers aan “duaal leren” hangt ook “employer branding” vast. Een onderneming wil namelijk zijn “brand” als goede werkgever niet hypothekeren door leerlingen niet kwaliteitsvol op de leiden.

Maar het duaal diploma heeft ook een aspect “employee branding” in hoofde van de leerling. Die bewijst dat hij twee à drie jaar zijn weg weet te vinden in een bedrijf, dat hij daardoor de juiste werkattitude krijgt en de sleutelvaardigheden die nodig zijn om de evoluties op de werkvloer aan te kunnen: in team werken, veilig werken, communicatievaardigheden, flexibel gedrag, leergoesting, discipline .

Talenten kneden

Met een arbeidsmarkt die in brand staat moeten we de inspanningen opdrijven en vooral zorgen dat we de middelen waar we over beschikken optimaal benutten om kansen te scheppen voor zowel de bedrijven als de werkzoekenden. Geen enkele werkzoekende zou nog op de arbeidsmarkt mogen komen zonder een concreet vacature-aanbod. Als bedrijven hun werkvloer openstellen als een opleidingsvloer, kunnen we in een vroeg stadium jonge talenten kneden om de vacatures van morgen met kennis van zaken in te vullen.

Investeren in de werknemer van de toekomst betekent volop investeren in de competenties van de toekomst. Werknemers vormen die deze competenties in de diepte beheersen, biedt bedrijven mogelijkheden om de war for talent het hoofd te bieden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.