Vlaanderen wil meer buitenlands talent aantrekken

De Vlaamse minister van Werk heeft aan de Vlaamse regering zijn visienota voorgelegd waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. De minister wil onder meer de procedures herbekijken en werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst. Doel is om gerichte arbeidsintegratie in te zetten als sluitstuk in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het aantal vacatures piekt en veel werkgevers zijn vruchteloos op zoek naar de juiste mensen om die in te vullen. Een aantal beroepen zijn echte knelpunten geworden. Begin dit jaar stelde de strategische adviesraad VARIO over dit onderwerp ook een advies op.

Indien het niet lukt eigen talenten aan de slag te trekken, wordt gezocht binnen België, de buurlanden, Europa en, tot slot, de hele wereld.

Uiteraard is het vandaag al mogelijk om buitenlands talent aan te trekken. Toch ondervinden bedrijven nog te veel drempels om de juiste mensen aan te trekken. De voogdijminister gaat die drempels wegwerken zodat een vlotte arbeidsmigratie binnen een duidelijke missie mogelijk wordt.

Voor hooggeschoolden blijft de toegang heel laagdrempelig, zonder dat een arbeidsmarktonderzoek dient uitgevoerd. Minister Muyters stelt wel een aantal wijzigingen voor die de aantrekkingskracht van Vlaanderen moeten vergroten:

  • de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid worden verlengd naar drie jaar, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden
  • werknemers zullen in bepaalde gevallen ook gemakkelijker tewerkgesteld kunnen worden in een andere onderneming, zonder dat een nieuwe arbeidskaart dient aangevraagd
  • pas afgestudeerde buitenlandse studenten zullen een langer verblijfsrecht krijgen, zodat ze meer tijd hebben om hier naar een job op zoek te gaan
  • buitenlandse studenten zullen gemakkelijker in Vlaamse bedrijven stage kunnen lopen
  • de loonbarema’s zullen, ook voor jongeren, afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt
  • bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn

Naast de nood aan hooggekwalificeerden blijft ook de behoefte aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren. De grootste vernieuwing voor deze middengeschoolden wordt de dynamische knelpuntberoepenlijst. Er zal een lijst opgemaakt worden met beroepen waarvoor middengeschoolden toegang zullen krijgen tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zullen mogelijk zijn maar enkel nadat, via een individueel arbeidsmarktonderzoek, wordt aangetoond dat er geen andere opties zijn om de vacature in te vullen.

De Vlaamse regering schaarde zich achter de visienota van minister Muyters. De komende weken en maanden worden de principes uit de nota in regelgeving omgezet. Bedoeling is dat de nieuwe regelgeving op 1 januari 2019 van kracht gaat.

Meer sectornieuws

Agenda