Vlaanderen ondersteunt JobStap- en Welt-projecten in 2018

De Vlaamse regering ondersteunt de projecten JobStap (UNIZO) en Welt (Voka) blijvend in 2018. Deze projecten kaderen in het bredere FOCUS OP TALENT-beleid waarmee de Vlaamse regering wil werkzaamheidsgraad verhogen.

Het JobStap-project van UNIZO begeleidt ondernemers bij het invullen van knelpuntvacatures. Zij leren hun vacatures talentgericht te formuleren en komen tijdens speed dates in contact met werkzoekenden. JobStap licht het hele HR-beleid door en geeft ondernemers concreet advies op maat rond specifieke situaties. Zo worden onderliggende problemen van knelpuntvacatures gesignaleerd en oplossingen aangereikt binnen een competentiegericht en divers personeelsbeleid. Voor verdere expertise kunnen ondernemers terecht in het digitaal platform “linkmij”, waar toeleiders en ondersteuners voor bedrijven in zijn opgenomen. Zo kunnen ze blijven bouwen aan het talent binnen de onderneming.

In anderhalf jaar (tot eind 2017) sensibiliseerde en informeerde UNIZO 2.800 werkgevers tijdens bedrijfsbezoeken, betrokken ze 183 werkgevers in netwerktrajecten en verstrekten ze 1.900 eerstelijnsadviezen.

Voka mikt met Welt op een verhoging van het aanbod aan werkervaringstrajecten (bijvoorbeeld beroepsverkennende stages of individuele beroepsopleidingen) en werkplekleren voor werkzoekenden. Het project daagt werkgevers uit om na te denken over de manier waarop ze met competenties en talenten omgaan.

Welt biedt ondernemers die hun opleidingsbeleid structureel willen wijzigen intensieve trajecten aan. Het begeleidt hen bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die opduiken vóór en tijdens het aanbieden van een werkervaringstraject. Zo krijgen werkzoekenden en hun talenten een kans en krijgen werkgevers de nodige begeleiding bij de invoering van een competentiebeleid op de werkvloer. Dankzij Welt leren ondernemers alle mogelijkheden kennen rond leren op de werkvloer.

In anderhalf jaar (tot eind 2017) verzorgde Voka intensieve begeleidingstrajecten bij 319 werkgevers. Aldus werden 578 werk-leerplekken aan werkzoekenden aangeboden.