Belgen onderschatten kosten levensonderhoud na pensionering

Niet-gepensioneerde Belgen verwachten gemiddeld 34% van hun pensioeninkomen aan levensonderhoud uit te geven, maar in werkelijkheid zijn gepensioneerden daar gemiddeld 50% aan kwijt. Volgens de Global Investor Study 2018 van Schroders bestaat er een flinke kloof tussen enerzijds de verwachtingen die mensen hebben over hun financiële situatie na pensionering en anderzijds de werkelijkheid.

In verhouding tot hun laatste salaris hebben Belgische gepensioneerden een lager inkomen (gemiddeld 54%) dan mensen die de pensioenleeftijd naderen denken nodig te hebben om comfortabel te leven (gemiddeld 75%).

Uit het onderzoek = waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd - blijkt dat 30% van de Belgische gepensioneerden denkt niet voldoende inkomen te hebben om comfortabel te leven; in heel Europa is dat 14% en wereldwijd 15%.

37% van de Belgische gepensioneerden gaf aan dat ze wel wat meer inkomen zouden kunnen gebruiken, terwijl 33% verklaarde dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven.

Ook Belgen die de pensioenleeftijd naderen, de 55-plussers, verwachten vaak te veel van hun pensioeninkomen en kunnen daardoor straks voor een onaangename verrassing komen te staan. Zij voorspelden dat ze gemiddeld 75% van hun huidige salaris of inkomen nodig zouden hebben om na hun pensioen comfortabel te leven. 

In werkelijkheid bedraagt het jaarinkomen van Belgische gepensioneerden gemiddeld 54% van hun laatste salaris, tegen 61% wereldwijd. Wereldwijd werd het kleinste verschil gemeten voor Europa als geheel: Europese gepensioneerden ontvangen gemiddeld 63% van hun laatste salaris, terwijl degenen die de pensioenleeftijd naderen verwachten 72% nodig te hebben. Dit betekent dat Belgische gepensioneerden gemiddeld 9% minder pensioeninkomen hebben dan andere Europeanen, vergeleken met hun laatst verdiende jaarsalaris.

Actieve beleggers

Opmerkelijk daarbij is dat Belgische gepensioneerden vaak doorgaan met beleggen: zij gebruiken gemiddeld 23% van hun totaal opgebouwde pensioenvermogen om te beleggen, tegen 19% wereldwijd en 18% in Europa. Dat kan erop wijzen dat hun uiteindelijke inkomen niet voldoende is.

In tegenstelling daarmee verwachten Belgen die nog niet gepensioneerd zijn 8% van hun opgebouwde pensioenvermogen te beleggen.

Niet-gepensioneerden in Azië hadden de meest realistische verwachtingen over het deel van hun pensioeninkomen dat ze waarschijnlijk kwijt zullen zijn aan levensonderhoud. Zij schatten dit op 32%; de resultaten in Europa (gemiddeld 35%) en België (gemiddeld 34% zijn vergelijkbaar. Gepensioneerden in Azië geven in werkelijkheid maar een beetje meer uit dan verwacht : gemiddeld 38%. Ter vergelijking : Europese en Belgische gepensioneerden geven in werkelijkheid 50% uit aan levensonderhoud.

Wim Nagler, sales director Belgium & Luxembourg bij Schroders, concludeert: "Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt.

Er is geen toverformule. Om te voorkomen dat ze na hun pensioen krap bij kas komen te zitten, zullen mensen de noodzaak moeten erkennen om zo jong mogelijk te beginnen zo veel mogelijk te sparen.

Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is waarschijnlijk te laat om het spaartekort aan te vullen.

Uit het onderzoek blijkt dat gepensioneerden doorgaan met beleggen, en vaak meer dan ze van te voren hadden verwacht. Dat komt misschien doordat ze te weinig pensioeninkomen hebben."

Het volledige verslag van de Schroders Global Investor Study 2018, Sparen voor een comfortabel pensioen", kunt u vinden op www.schroders.be/gisnl.