Euroports neemt hernieuwde terminal in North Sea Port Gent in gebruik

Bijkomende investeringen in Gents havengebied op til

Euroports, één van de grotere spelers in het Gentse havengebied, heeft in North Sea Port Gent zijn tweede hernieuwde terminal in gebruik genomen aan het Sifferdok. De gerenoveerde T850 was destijds in concessie van Havenbedrijf Reyniers dat er een breakbulk-terminal uitbaatte. Reyniers belandde, zoals bekend, via Manuport binnen de invloedssfeer van Euroports, dat op de bewuste site bulkactiviteiten op een kleinere schaal verzorgde. Bedoeling is op de vernieuwde terminal de behandeling van meststoffen en mineralen verder uit te bouwen. De bouw van een nieuw state-of-the-art bulkmagazijn, de aanschaf van nieuwe havenkranen en de plaatsing van nieuwe transportbanden vergden een investering van ruim 10 miljoen euro. Op T850 ziet Euroports zijn concessie-oppervlakte met zowat 40% toenemen.

In wezen is T850 de derde site van Euroports binnen het Gentse havengebied. Op de terreinen van ArcelorMittal baat het bedrijf een on-site terminal uit voor de behandeling van bulk- en breakbulk-goederen. Op T280 behandelt Euroports bulkgoederen, voornamelijk meststoffen en mineralen. Bedoeling is die activiteit op de nieuwe terminal verder uit te bouwen.

“Niet onbelangrijk is dat T850 over een 550 meter lage kade met een diepgang van 12 meter beschikt. Dat houdt in dat ook Panamax-schepen er kunnen afmeren. Dergelijke eenheden konden we in de Arteveldehaven voorheen niet ontvangen”, stelt Geert Gekiere, managing director/operations director bij Euroports Belgium N.V. (Antwerpen).

De nieuwe zowat 50.000 m² grote concessie omvat 20.000 m² opslagruimte. Aanvankelijk zou de behandelingscapaciteit er tot 85.000 ton worden verdubbeld. Bijsturing van de bouwplannen resulteerden op T850 uiteindelijk in een opslagcapaciteit van 120.000 ton bulkgoederen. Naast het nieuwe opslagmagazijn, opgesplitst in zes naast elkaar gelegen magazijn-boxen, investeerde Euroports er in een mobiele 100 tonskraan met een grijper van 20 m³, een tweede multifunctionele 25 tonskraan met een grijper van 15 m³ en transportbanden.

Meegroeien met North Sea Port

Ambitie van North Sea Port is tegen 2022 met 10 à 15% te groeien. Euroports stelt zich tot doel in dat verhaal mee te gaan. Terminals T280 en T850 zijn sterk complementair. Beide focussen voornamelijk op de opslag en behandeling van meststoffen (70%) en mineralen (30%). Vorig jaar behandelde Euroports in Gent en Antwerpen om en bij de 10 miljoen ton goederen, waarvan 2 miljoen ton op zijn drie sites in de Arteveldehaven.

Op de Antwerpse rechteroever baat Euroports een bulkterminal uit, een breakbulk-terminal op het linkeroevergebied. Meststoffen en mineralen vertegenwoordigden zowat 70% van dat volume. Het saldo werd gegenereerd door staal, suiker en fruit. In de Scheldehaven baat het bedrijf voorts een suikerterminal, een containerterminal en een kaoline-terminal uit.

“Tussen 2012 en 1018 boekte Euroports in Gent een groei van 50%”, zo nog Gekiere, daarmee aangevend waarom het bedrijf op zoek naar extra behandelingscapaciteit ging. Overigens lijkt het North Sea Port-verhaal van Euroports hier niet mee op te houden. Het bedrijf heeft momenteel immers bijkomende projecten in Gent in de pijplijn zitten.

Eén van de steunberen onder North Sea Port

Euroports is een toonaangevende speler in België en Europa. Het behandelt jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton droge bulk en stukgoed. In Europa baat Euroports 22 haventerminals uit, drie in China. Daarnaast biedt het een uitgebreid portfolio van logistieke diensten zoals transport, expeditie en activiteiten met toegevoegde waarde. Als Gekiere het heeft over bijkomende investeringen in havengebied Gent hoeft dat derhalve niet zozeer in termen van trafiekvolume te zijn. Het kan ook om goederen-flows gaan.

Het havenbestuur van North Sea Port toont zich alvast in zijn nopjes met de uitbreiding van Euroports.

“Havengebied Gent mag zich koploper in de Belgische bulkmarkt noemen. North Sea Port in zijn geheel is op bulkvlak koploper in de Benelux”, merkt co-ceo Jan Lagasse op.

Meer sectornieuws

Agenda