SYNTRA Vlaanderen en VDAB gaan samen voor duaal leren

SYNTRA Vlaanderen zet als regisseur voor duaal leren een samenwerking op met VDAB om de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt te verhogen. In juni 2018 waren er maar liefst 1.261 goedgekeurde erkenningsaanvragen, 1.558 werkplekken duaal leren, 50 trajecten duaal leren en een tweehonderdtal opleidingsverstrekkers.

SYNTRA Vlaanderen en VDAB willen van duaal leren een volwaardige leerweg maken met een win/win voor elke partij: de leerling, de onderneming, het onderwijs en de samenleving. VDAB ondersteunt SYNTRA Vlaanderen en de sectorale partnerschappen bij het uitbouwen van een duurzaam netwerk van leerondernemingen. Ook willen beide organisaties samen een visie ontwikkelen op de toekomst van duaal leren.

Voorts slaan SYNTRA Vlaanderen en VDAB de handen in elkaar rond de ontwikkeling van digitale technologie voor duaal leren. Ten slotte zal er op het vlak van monitoring informatie worden uitgewisseld. De contacten tussen beide organisaties wordt onder meer gestroomlijnd via een SPOC (single point of contact).

Meer info: 02/227.63.93 of 0800/30.700. URL: https://www.syntravlaanderen.be of https://www.vdab.be.