Welke regio's hebben meest potentieel voor tweede jaarhelft?

Het idee van gesynchroniseerde, wereldwijde groei verliest geleidelijk zijn charme en we verwachten in de nabije toekomst ruwere zeeën op de kapitaalmarkten. Hoewel we in de tweede helft van het jaar geen ernstige veranderingen of een recessie verwachten, zal het algemene sentiment waarschijnlijk veranderen van "overwegend zonnig" naar "wisselvallig met af en toe een regenbui". Dit geldt met name binnen de eurozone. De regering van president Trump draagt in belangrijke mate bij aan deze situatie en maakt geen geheim van haar bereidheid om de rest van de wereld negatief te beïnvloeden als dat de VS helpt - of in ieder geval de populariteit van de president bij de harde kern van zijn kiezers. In de beginfase was dit niet alleen in China voelbaar, maar ook in Canada en Mexico.

De eurozone, en Duitsland in het bijzonder, is de laatste tijd echter ook in het vizier van de president gekomen. Voor Europa komt deze ontwikkeling op een ongelegen moment. De Brexit, een populistische regering in Italië, politieke ruzies in Duitsland en een recente gematigde vertraging van de economische groei wegen nu al op de monetaire unie. Een minder accommoderend monetair beleid van de ECB zal de situatie waarschijnlijk ook niet ten goede komen. Deze toegenomen onzekerheid, waar met name de ontwikkelingen in Italië reden tot bezorgdheid geven, zou spoedig tot uiting moeten komen in het investeringsgedrag van Europese ondernemingen. We verwachten dat de politieke onzekerheid binnen de eurozone en de daarmee gepaard gaande volatiliteit op de aandelen- en obligatiemarkten, aanzienlijk zal toenemen voordat er een constructieve oplossing voor de belangenconflicten wordt gevonden en de markten opnieuw stabiliseren.

China kampt al enige tijd met een groeivertraging. Onzekerheden over de omvang ervan hebben echter bijzonder grote gevolgen voor de kapitaalmarkten. Medio 2015 zagen we bijvoorbeeld hoe de beursindex van Shanghai, na een massale rally in de eerste helft van het jaar, binnen enkele weken meer dan 40% van zijn waarde verloor door de toenemende onzekerheid.

De situatie in de VS is heel anders. Het consumentenvertrouwen is zeer positief en de werkloosheid ligt op een historisch dieptepunt. De bedrijfswinsten nemen toe en de investeringsuitgaven stijgen. Voor het tweede kwartaal wordt een BBP-groei van 4% op jaarbasis verwacht. We delen de optimistische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie voor de tweede helft van het jaar. De ingevoerde belastingverlagingen van president Trump, de infrastructuuruitgaven en de verminderde regeldruk zullen een kortetermijneffect hebben en een beperkt handelsconflict aanzienlijk compenseren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland of Japan wordt de groei in de VS namelijk in de eerste plaats gedragen door de particuliere consumptie. De uitvoer vertegenwoordigt slechts ongeveer 14% van het BBP.

In welke regio’s zijn beleggingen in aandelen aantrekkelijk?

In het huidige klimaat zien we een beperkt potentieel voor Europese aandelen op indexniveau. In Ethna-AKTIV hebben we onze posities in deze regio dan ook grotendeels afgebouwd. Daarnaast hebben we onze allocatie in Amerikaanse aandelen verhoogd. Naast de Verenigde Staten blijven we investeren in de Chinese aandelenmarkt. De meest recente koersdaling is naar onze mening slechts van tijdelijke aard. De Chinese regering en de Chinese centrale bank beschikken over aanzienlijke middelen om in te grijpen en hebben in het verleden laten zien dat zij deze willen gebruiken om de groei in stand te houden en het financiële stelsel te stabiliseren.

Op het niveau van de individuele aandelen zijn er in Europa nog steeds bedrijven die goed worden beheerd, die worden ondersteund door een solide bedrijfsmodel en over zeer solide financiële cijfers beschikken. Een aantal van deze bedrijven heeft naar onze mening op dit moment aantrekkelijke waarderingen. Zo hebben we binnen de Ethna-DYNAMISCH – het fonds waarbij naast allocatie ook aandelenselectie zeer belangrijk is - nog steeds een reeks Europese aandelen in de portefeuille die we in de nabije toekomst willen aanhouden. 

(Thomas Herbert, hoofd Portefeuillebeheer bij ETHENEA Independent Investors)

Meer sectornieuws

Agenda