Nieuwe voorzitter bij bMediation

Gérard Kuyper (foto) is aangesteld als nieuwe voorzitter van bMediation.

De Brusselse V.Z.W. voert actief promotie voor bemiddeling als methode van duurzame geschillenbeslechting. De organisatie biedt ook opleidingen aan met praktische tips voor burgerlijke en commerciële bemiddeling.

Kuyper was al een paar jaar actief in de raad van bestuur en het strategische comité van bMediation. Hij was ook verantwoordelijk voor de Franstalige opleidingen. Kuyper wil als nieuwe voorzitter vooral inzetten op een goede samenwerking met de rechtbanken van koophandel en GEMME (Europese Groepering van de Magistraten voor Bemiddeling). Hij neemt de fakkel over van Pierre Schaubroeck die drie jaar de voorzittershamer hanteerde.

Meer info: 02/643.78.33 of www.bmediation.eu.