Marktaandeel FSC® verdubbelt in België tussen 2012 en 2016

In 2016 bleek, naar schatting, net geen 60% van de primaire houtproducten op de Belgische markt van gecertificeerde oorsprong. Voor wat papier en karton aangaat, zou het gecertificeerde aandeel tot 80% oplopen. Binnen het gecertificeerde aandeel valt ongeveer de helft van het gecertificeerde hout en twee derden van het gecertificeerde papier en karton onder het FSC-label. Het FSC-marktaandeel in België bedraagt zo ongeveer 30% qua primaire houtproducten en ruim 50% qua papier en karton. Zo blijkt uit een marktstudie die voor de derde keer in opdracht van de FOD Leefmilieu werd uitgevoerd.

Het aandeel gecertificeerde primaire houtproducten steeg van zo’n 40% (2012) naar net geen 60% in 2016. De stijging zou vooral toe te schrijven zijn aan de forse groei van het gecertificeerde aanbod gezaagd naaldhout en plaatmaterialen, waarbij bij beide ruim de helft van het volume gecertificeerd bleek. Voor tropisch en gematigd zaaghout stijgt het volume in absolute cijfers, maar in relatieve cijfers is dit enkel ook zo voor het aandeel tropisch gecertificeerd hout (25,8% marktaandeel). Het relatieve aandeel gecertificeerd gematigd zaaghout (17,8%) kende een kleine daling tussen 2012 en 2016.

Ongeveer de helft van al het gecertificeerde hout is FSC-gecertificeerd. Dat komt neer op ongeveer een derde van het totale volume primaire houtproducten op de Belgische markt. In vergelijking met 2012 (15%) betekent dit een verdubbeling van het FSC-marktaandeel. Vooral de beschikbaarheid aan FSC-gecertificeerd naaldhout en plaatmaterialen, alsook het relatief grote aanbod FSC-gecertificeerd tropisch hout kenden hier een sterke groei. Het aanbod gematigd loofhout met FSC-keurmerk zit nog eerder aan de lagere kant, al kan de stijgende vraag vanuit de verwerkende industrie ook hier groei brengen.

Net geen 80% (78,9%) van het totale volume papier en karton op de Belgische markt is naar schatting gecertificeerd, waarbij twee derden van het gecertificeerde volume onder het FSC-kenmerk valt. Zowel wat de beschikbaarheid van grafisch papier betreft als binnen andere papier- en kartontoepassingen (waaronder ook verpakkingen) is het FSC-gecertificeerde aandeel binnen het totaal vrij hoog met respectievelijk 44% en 65%.