Sea-Invest en Mol Chemical Tankers bouwen opslagtankpark in Antwerpen

De Japanse groep MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. en SEA-Tank Terminal Antwerp N.V. investeren 300 à 400 miljoen euro in de bouw van multimodale tankterminal voor vloeibare chemicaliën in de haven van Antwerpen. Ze hebben daartoe de joint-venture SEA-MOL N.V. opgericht, dat voor 51% in handen is van SEA-Tank Terminal en voor 49% van MOL Chemical Tankers, onderdeel van Mitsui O.S.K. Lines.

SEA-MOL zal 20,8 hectaren in concessie van Antwerp Bulk Terminal, een zuster van SEA-Tank Terminal Antwerp, aan het Delwaidedok overnemen. Bovenop zal Havenbedrijf Antwerpen 24,4 hectaren, aanpalend aan voornoemd terrein, aan de joint-venture toewijzen.

SEA-MOL plant de bouw van een dedicated tankopslagpark voor chemicaliën dat dienst zal doen als logistieke draaischijf voor de opslag, behandeling en toegevoegde waarde-activiteiten ten behoeve van de (petro)chemische industrie. De terminal wordt toegankelijk voor alle mogelijke klanten en rederijen. Zowel zeeschepen, lichters, vrachtwagens als spoorwegwagons zullen er kunnen worden behandeld.

SEA-MOL zal, naast de opslagactiviteiten, ook diensten aanbieden zoals mengen, het afvullen van drums, filtratie en opslag in ISO-tanks zodat klanten hun activiteiten op de site zullen kunnen concentreren. Gefaseerd zal SEA-MOL een tankwagenpark van maximaal 500.000 m³ uitbouwen voor vloeibare chemicaliën, met inbegrip van organische, anorganische en basisoliën. De totaalinvestering kan tot 400 miljoen euro oplopen. Op lange termijn zouden er een honderdtal personen op de terminals worden tewerkgesteld.

SEA-MOL streeft ernaar om tegen medio 2021 de eerste fase van de terminal in bedrijf te hebben. Antwerp Bulk Terminal, dat een deel van zijn concessie aan SEA-MOL overdraagt, blijft zijn droge bulk-activiteiten op het resterend deel van de concessie verder zetten. Sommige van die activiteiten worden naar andere terminals in de Scheldehaven verplaatst.

Meer info: 09/255.02.11 of http://www.sea-invest.be.

Meer sectornieuws

Agenda