InOpSys haalt 2,5 miljoen euro vers kapitaal op

De Vlaamse Milieu Holding N.V. (Brussel, VMH) investeert 1,25 miljoen euro in InOpSys N.V. (Mechelen). De bestaande aandeelhouders, waaronder Innovation Fund, Gemma Frisius Fund en KULeuven, leggen nog eens zoveel op tafel.

InOpSys ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de on-site behandeling van complexe en toxische afvalwaters die ontstaan tijdens farmaceutische en chemische productieprocessen. Dankzij het InOpsys-concept moeten deze afvalwaters niet getransporteerd en verbrand worden. Het on-site gezuiverde water kan opnieuw gebruikt worden in de productieprocessen van klanten. Waardevolle componenten (metalen, fosfaten, solventen, ...) worden gerecupereerd en aan gespecialiseerde firma's aangeboden als grondstof.

Met dit concept biedt InOpSys de farmaceutische en chemische industrie een duurzame, innovatieve en kostenefficiëntie oplossing waarbij waterkringlopen worden gesloten en een circulaire economie wordt gecreëerd. InOpSys is momenteel in staat om vanuit het eigen labo de oplossingen te ontwikkelen en deze vervolgens ook bij de klant toe te passen door middel van flexibele, modulaire en mobiele units.

In mei vorig jaar implementeerde de in 2015 opgerichte spin-off van KULeuven de eerste on-site proceswateroplossing op de productiesite van Janssen Pharmaceutica in Geel.

Meer info: 0468/12.40.94 of http://www.inopsys.eu.