Water en bijhorende pijnpunten in onze maatschappij

1. Klimaatsverandering

“Global warming” een alomtegenwoordig en welgekend fenomeen. De aarde warmt op, sneller dan verwacht. Fauna en flora veranderen. We zien de verschuivingen maar wat doen we met deze informatie?

Regio’s zoals Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika moeten (her)leven tijdens het regenseizoen via regenwater terwijl de wolken alleen maar afdwalen naar de noord-zuid polen. Bovendien zorgt de opwarming van de aarde voor klimaatschommelingen die een overvloed aan water tot gevolg hebben. Momenteel zijn meer dan 21 miljoen mensen wereldwijd in gevaar door overstromingen, tsunami’s en andere opstandige natuurfenomenen.

2. Slechte waterinfrastructuur

Voldoende water bezitten is één zaak. Al het water bij de man brengen is een andere zaak. Water moet worden getransporteered, behandeld en ontladen. In Amerika gaat dagelijks 6 miljard liter behandeld water verloren door lekkende leidingen alleen. Deftige infrastructuur is duur om te installeren en te repareren, en af en toe slaat dan het noodlot toe.

3. Populatiestijging

7.5 miljard mensen, hoe moeten we al deze monden voeden? Hoe voorzien we iedereen van voldoende water? Bovendien zorgt de stijging van de inkomens voor een extra obstakel. Alle waterintensieve luxe-producten die geëist worden door onze aangepaste levensstijl zorgen voor steeds groter wordende drinkwaterproblemen.

4. Eco-systemen in nood

Een gezond eco-systeem zorgt voor schoon en overvloedig water. Het filtert vervuilende stoffen, buffert tegen natuurrampen zoals overstromingen en stormen en regelt de watervoorziening op een natuurlijke manier. Bomen en planten zorgen voor het aanvullen van grondwater en voorkomen stortvloeden van regen over het droge land. Door de klimaatsverandering, populatiestijging en daarmee gepaarde destructie van fauna en flora komen onze natuurlijke ecosystemen in nood.

Gelukkig is het nog niet te laat. Overheden, bedrijven, universiteiten en particulieren over de hele wereld ontwaken met wateruitdagingen en gaan de strijd aan.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sip-Well N.V. (Londerzeel))

Meer info: 052/890.884 of www.sip-well.com.

Meer sectornieuws

Agenda