Belgen weinig bezorgd dat duurzaam beleggen ten koste van rendement gaat

Resultaten van de Schroders Global Investor Study 2018

Slechts een kwart van de mensen wereldwijd denkt dat duurzaam beleggen ten koste van de beleggingsresultaten zou gaan. Dat wijst erop dat beleggers er steeds meer van overtuigd raken dat een goed rendement en een positieve impact elkaar niet uitsluiten. In het tweede deel van de Schroders Global Investor Study 2018 - een enquête onder meer dan 22.000 beleggers uit dertig landen - kwam naar voren dat de beleggers die vrezen dat duurzaam beleggen op lange termijn minder goed rendeert, in de minderheid zijn.

Het minst bezorgd zijn de Europeanen van wie slechts 23% vreest dat duurzaam beleggen ten koste van het rendement gaat, terwijl de Aziatische beleggers zich het meest bezorgd tonen (29%). Vooral mensen uit China (39%), Indonesië (38%) en Thailand (34%) geven aan dat dit hen ervan weerhoudt duurzaam te beleggen.

Het minst bezorgd zijn de respondenten uit Japan (13%), Denemarken (18%), Frankrijk (19%), België (19%) en Duitsland (20%).

Het onderzoek bevestigt dat duurzaam beleggen wereldwijd een groeiende trend is, want 64% van de wereldwijde beleggers (België: 51%) heeft zijn allocatie de afgelopen vijf jaar verhoogd.

Dat sluit aan bij de bevinding dat 76% van de wereldwijde beleggers (België: 67%) aangeeft dat duurzaam beleggen voor hen in deze periode belangrijker is geworden.

Leeftijdsgebonden

Vooral jongere mensen - in de leeftijdsgroepen die grotendeels uit "millennials" bestaan -  hebben (wereldwijd gezien, maar niet in België) hun blootstelling aan duurzame beleggingen de afgelopen vijf jaar verhoogd. Dat geldt voor 71% in de groep van 18 tot 24 jaar wereldwijd (België 49%) en 75% van de beleggers van 25 tot 34 jaar wereldwijd (België 46%).

In de oudere leeftijdsgroepen daalt dit percentage geleidelijk, tot 43% voor de wereldwijde beleggers van 65 jaar of ouder. Van de Belgen heeft 47% van de 65-plussers in de afgelopen vijf jaar zijn blootstelling aan duurzame beleggingen verhoogd.

Jongere mensen geven ook aan dat ze een groter deel van hun portefeuille in duurzame fondsen beleggen; wereldwijd belegden de respondenten van 18 tot 24 jaar 43% (België: 43%) van hun portefeuille op deze manier; vergeleken met 33% voor de portefeuilles van de 45 - 54-jarigen (België: 32%).

Een belangrijke uitkomst is dat beleggers die hun eigen beleggingskennis hoger inschatten, meer geneigd zijn duurzaam te beleggen.

Wereldwijd zeggen degenen die hun kennisniveau als "expert/gevorderd" beschrijven, dat ze 42% van hun portefeuille duurzaam beleggen. In België beleggen de "experts" slechts 34% van hun portefeuille duurzaam.

Ter vergelijking: bij de wereldwijde en Belgische beleggers die hun kennis als "beginner/elementair" beoordelen, was dit 32%. Dat duidt dat educatie van beleggers de sleutel kan zijn tot een verduurzaming van het financiële systeem - een speerpunt voor steeds meer beleidsmakers wereldwijd.

Meer dan de helft (57%) van de wereldwijde beleggers (België: 49%) geeft aan dat een gebrek aan informatie of kennis hen ervan weerhoudt duurzaam te beleggen.

Wim Nagler, sales director Belgium & Luxembourg bij Schroders, zegt: "Uit dit onderzoek blijkt eens te meer hoe snel de belangstelling voor duurzaam beleggen groeit. Het feit dat 64% van de beleggers zijn allocatie naar duurzame beleggingen in de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd, geeft aan hoe belangrijk mensen dit vinden. Wat vooral bemoedigend is, is dat beleggers zich niet langer laten weerhouden door de vrees dat duurzaam beleggen ten koste van het rendement zou gaan. Interessant zijn ook de verschillen tussen leeftijdsgroepen, maar wat vooral opvalt is dat beleggers met meer kennis ook meer geneigd zijn duurzaam te beleggen. Dit bevestigt dat er voor de sector nog veel werk aan de winkel is om alle beleggers voor te lichten over de mogelijke voordelen van duurzaam beleggen. Kennelijk zijn er nog steeds obstakels die beleggers ervan weerhouden voor duurzaam te kiezen, en dat onderstreept eens te meer dat de beschikbaarheid van en de transparantie en advisering rond deze fondsen nodig moeten worden verbeterd".

Meer sectornieuws

Agenda