Vlaanderen geeft bloeiende binnenvaart extra impuls

De Vlaamse binnenvaart stevent af op een recordjaar. In de eerste helft van 2018 steeg de tonnage op onze waterwegen met 2% en het aantal geregistreerde containers met 6%. Om die positieve tendens verder te versterken investeert Vlaanderen 81,5 miljoen euro uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) in het goederenvervoer via de watersnelweg.

In de eerste zes maanden van 2018 werden er 37 miljoen ton goederen via de waterwegen vervoerd. Dat is 2% meer dan in de eerste helft van 2017. Vooral de containers doen het bijzonder goed. Tussen januari en juni werden er al 429.000 containers vervoerd over het water: + 6,27% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vlaanderen trok het investeringsbudget voor de waterwegen al fors op maar put nu nog eens extra middelen uit het FFEU dat gespijsd wordt met overschotten op de Vlaamse begroting. Het geld gaat onder meer naar de opwaardering van het Kanaal Brussel-Charleroi. Er wordt ook geïnvesteerd in de aanleg van kaaimuren, die het mogelijk maken dat bedrijventerreinen via de waterweg worden beleverd. Er gaat ook geld naar de bouw van een grote Nieuwe Sluis in Terneuzen, zodat schepen sneller toegang krijgen tot het kanaal Gent-Terneuzen en grotere schepen kunnen varen naar de haven van Gent.