Agoria’s aanbevelingen om van Vlaanderen een technologische hotspot te maken

- Koester onze technologiebedrijven. Zij zorgen voor welvaart maar ook voor oplossingen van morgen. Vlaanderen moet durven kiezen voor technologische oplossingen om problemen rond klimaat, mobiliteit, milieu en gezondheidszorg aan te pakken.

- Pak de structurele problemen van de Vlaamse economie aan. Maak verder werk van het verminderen van de ondernemingskosten, zorg voor een meer flexibele arbeidsmarkt met hogere participatie en minder mismatch tussen vacatures en uitstroom uit het onderwijs.

- Versterk onze maakbedrijven en zet met nog meer ambitie in op Industrie 4.0. Vlaanderen moet de ambitie hebben een koploper te zijn van de industriële transformatie en niet enkel een volger.

- Technologisch talent is de basisgrondstof van een succesvolle technologiesector. Begin in het basisonderwijs met goed uitgebouwd technologie-onderwijs. Bouw duaal leren (d.i. niet werken en leren maar tweemaal leren, op de werkvloer en op school) verder uit tot volwaardige onderwijsvorm, durf het onderwijs verder vernieuwen en maak van levenslang leren echt de norm.

- Zet ook in op nieuwe leervormen en creativiteit. Soft skills zullen in de toekomst mee het verschil maken.

- Vlaanderen moet een aantrekkelijke regio zijn voor buitenlands talent. Vlotte arbeidsvergunningen, een aantrekkelijke leefomgeving en internationale openheid zijn daarbij erg belangrijke ingrediënten.

- Vlaanderen moet een innovatiekoploper worden door te blijven investeren in innovatie maar ook door de middelen strategischer in te zetten. Wetenschappelijke kennis moet sneller vertaald worden in economische activiteiten. Daarom moeten we ook de grenzen tussen kennisinstellingen en industrie slopen (lees: meer vraaggestuurde innovatie bevorderen, nvdr.) en de mobiliteit van onderzoekers drastisch vergroten.

- Digitalisering is cruciaal. Vlaanderen moet zijn eigen publieke dienstverlening radicaal digitaliseren en maximaal kansen geven aan nieuwe digitale diensten. Een open data-beleid is daarbij erg belangrijk. Inzetten op de nieuwste telecom-netwerken moet Vlaanderen aantrekkelijk maken als pilootregio voor innovatieve toepassingen.

- Internationaliseren werkt. Ondersteun internationaal ondernemen in al zijn vormen. Stimuleer jongeren om buitenlandse ervaring op te doen.

- Promoot Vlaanderen als technologie-hotspot. We zijn meer dan chocolade en bier.