Actieplan Artificiële Intelligentie moet beste AI-technologieën naar Vlaanderen brengen

Artificiële Intelligentie (AI) en machine learning hebben de voorbije jaren een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. In alle sectoren van de samenleving zal de komende jaren de invloed van AI voelbaar worden. Daarom heeft Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters een AI-plan opgesteld dat drie grote onderdelen omvat: onderzoek, toepassingen bij de bedrijven en een flankerend beleid rond onderwijs, sensibilisering en ethiek.

Onderzoekprogramma’s, waarvan de internationale excellentie bewezen is, zullen versterkt en verdiept worden, met bijzondere aandacht voor leidende AI-technologieplatformen met een duidelijk marktpotentieel. Daarnaast moet Vlaanderen fungeren als een living lab voor Vlaamse en internationale toepassingen. Ten slotte is er nood aan een brede sensibilisering rond het disruptieve potentieel van AI-technologie. Zowel in het onderwijs als de bedrijfswereld moet worden gewerkt aan een permanent opleidingsaanbod rond AI.

Er zal ook een AI-denktank worden opgericht dat zich moet buigen over de ethische implicaties die AI met zich meebrengt. Vlaanderen stelt de komende jaren 30 miljoen euro ter beschikking om Vlaanderen in het koppeloton te brengen voor artificiële intelligentie.