Italië : verkeerd signaal

Sinds mei 2018 is er nauwelijks een week voorbijgegaan zonder prijsgevoelig nieuws uit Italië. Het veelbesproken en langverwachte eerste begrotingsvoorstel van de nieuwe regering is nu vrijgegeven - en dit heeft tot enorme golven geleid. Hoewel het publiek nog niet op de hoogte is van de details en onderliggende veronderstellingen, heeft het verwachte effect op de lange termijnschuld geleid tot zowel een afwijzing door de Europese Commissie als een eerste verlaging van de rating (door Moody's).

De ratings van S&P en Fitch die in de komende dagen worden verwacht, zullen waarschijnlijk niet beter zijn. Bij een rating net boven het junk-niveau maken we ons minder zorgen over de implicaties die uit de rentecurve kunnen worden afgeleid, maar eerder over de vraag of er bij de prijsvorming voldoende rekening is gehouden met de ogenschijnlijk zwakke fundamentals. De voor de hand liggende confrontatie tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie is daar slechts één aspect van.

Beleid: meer vragen dan antwoorden

In Italië kan dit soort geschillen opportuun zijn voor partijen met anti-Europese opvattingen. Maar het huidige fiscale beleid roept meer vragen op dan dat er antwoorden zijn. Voor ons is het belangrijk te weten hoe een fragiele regering van de Lega en de Vijfsterrenbeweging, die geen hoge prioriteit lijkt te geven aan begrotingsdiscipline, het vertrouwen van de kapitaalmarkten op de lange termijn wil behouden.

Gezien de huidige schuld en de verwachte economische groei zal Italië in feite sterk afhankelijk blijven van dit vertrouwen. Als in dit toch al moeilijke klimaat de invoering van zogenaamde mini-BOT's door beide coalitiepartners herhaaldelijk wordt voorgesteld, zal dit zeker niet bijdragen tot het opbouwen van vertrouwensrelatie. Weliswaar zal er veel afhangen van de details van het ontwerp, maar het zou zeker worden gezien als een eerste stap in de richting van een Italiaanse parallelle munt.

Voor de financieringskosten van Italië zou dit een verkeerd signaal zijn en een dergelijke stap is zeker nog niet ingeprijsd.

Al met al zijn wij van mening dat Italiaanse staatsobligaties - ongeacht hun looptijd - het geboden risico onvoldoende compenseren. Daarom zijn wij bij ETHENEA momenteel niet belegd in Italiaanse staatsobligaties.

(Michael Blümke, senior portfolio manager ETHENEA Independent Investors)