Bedrijven zetten meer in op managed services

Anno 2018 wordt er veel verwacht van elke IT-afdeling. Ze moet ondersteuning bieden op vlak van support, beveiliging en GDPR-maatregelen. Daarnaast moeten de IT-professionals ook innovatieve projecten voorstellen die de business kunnen bevorderen. Uit een onderzoek van Insight blijkt echter dat 75% van het ondervraagde IT-personeel onvoldoende middelen heeft om de organisatie hierin adequaat te ondersteunen. Vooral een gebrek aan goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden speelt hen parten.

Om de workload te verminderen doen heel wat bedrijven een beroep op managed services. Gemiddeld 32% van het IT-budget wordt aan managed services gespendeerd. Meer dan de helft van de ondervraagden wil hiermee de dagelijkse IT-taken stroomlijnen. Een derde gaf aan dat ze op die manier IT-resources kunnen vrijmaken om in te zetten voor echte business-gerelateerde zaken en nog eens een derde wil zo de medewerkers, die steeds meer hun eigen devices en tools gebruiken, beter ondersteunen. 67% van de ondervraagden zullen ook in de volgende één à twee jaar blijven investeren in managed services. 44% vindt dat de IT-afdeling overwegend als een cost center wordt aangezien. 12% meent dat de afdeling meer als een innovatie-hub wordt beschouwd en 42% zegt dat het een mix is.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 63% van de bedrijven het afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in Software-as-a-Service (SaaS)-diensten. Ruim de helft investeerde in Security-as-a-Service (SECaaS)-diensten. Ook over Big Data maken de IT-professionals zich zorgen. 36% vindt het gebrek aan in-house talent gespecialiseerd in Big Data een groot probleem.