Bedrijven willen betere ondersteuning van IoT-partners

Door de complexiteit van Internet of Things (IoT) werken steeds meer bedrijven samen met IoT-partners. Onderzoek toont echter aan dat 24% van de bedrijven meer en betere ondersteuning wil van zijn IoT-partner, 23% wil een nauwere samenwerking, 17% vraagt meer contractuele flexibiliteit en één op vijf wil lagere kosten.

In steeds meer sectoren is IoT-technologie mainstream geworden. Uit wereldwijd onderzoek van IDG Connect in opdracht van Fujitsu onder 330 bedrijfsleiders en IT-experts blijkt dat 73% van de ondervraagden aangeeft dat IoT-projecten intussen de testfase voorbij zijn. Meer dan de helft van de bedrijfsleiders (56%) verwacht dat een IoT-project al binnen de drie jaar winstgevend is.

Internet of Things wordt om verschillende redenen gebruikt. Vooral het verbeteren van de veiligheid en gezondheid (47%) scoren hoog, maar IoT moet volgens 45% van de ondervraagden ook de omzet verhogen. Een kwart van de ondervraagden ziet de mogelijkheid om premium prijzen te vragen voor belangrijke producten, data en/of diensten als belangrijkste voordeel van IoT. Voor 22% is de mogelijkheid om betere en meer gedifferentieerde diensten tegen lagere prijzen aan te bieden, dan weer het belangrijkste voordeel.