VDAB sluit akkoord met Nederlandse tegenhanger

Vorige maand ondertekenden VDAB en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat in Nederland bevoegd is voor het organiseren van de begeleiding naar werk, een samenwerkingsovereenkomst. Daardoor gelden er duidelijke afspraken over de manier waarop mensen die als arbeidsongeschikt erkend zijn in Nederland, begeleid kunnen worden naar werk in Vlaanderen, en omgekeerd.

Door het ontbreken van een taalbarrière zijn er nauwelijks drempels tussen de Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkt.

Pas wanneer iemand in een uitkeringssituatie terecht komt zijn de verschillen duidelijk merkbaar.

Met de nieuwe overeenkomst willen VDAB en UWV voor een goede communicatie zorgen tussen de verschillende partners, waarbij een kwalitatieve begeleiding cruciaal is.

Door deze samenwerking worden meer mensen begeleid in het land waar zij werken, zodat ze ook daar weer aan de slag kunnen.

Op die manier willen UWV en VDAB inspelen op de krappe arbeidsmarkt. Momenteel gaat het om een paar tientallen mensen, vooral uit de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg.

Meer info: http://www.vdab.be.