De eeuwige knelpuntvacatures

Een andere strategie bij je aanwervingen

In september dook de Vlaamse werkloosheid onder de 200.000 niet-werkende werkzoekenden. De werkloosheid kent sinds 2015 een constante daling. Meer nog, sinds 1990 kende onze Vlaamse arbeidsmarkt maar drie periodes waarin de werkloosheid op een vergelijkbaar laag peil stond. Daar tegenover staat dat het aanbod aan vacatures in diezelfde periode een aanhoudende stijging kende. Waar VDAB in 2015 op jaarbasis rechtstreeks nog zo’n 160.000 vacatures ontving, noteerden we in september 2018 op jaarbasis meer dan 280.000 vacatures. Het totaal aantal vacatures dat via de VDAB-website het afgelopen jaar werd gemeld, rondde vlot de kaap van anderhalf miljoen.

Dat een stijgende vraag en een dalend aanbod automatisch voor meer spanning op de arbeidsmarkt zorgen, is een evidentie. Maar achter die maandelijkse momentopname waaruit de permanente daling van werkzoekenden vergeleken kan worden met de groeiende vraag naar nieuwe medewerkers, gaat bovendien een hele dynamiek schuil die nauwelijks uit die cijfers te lezen valt.

Diversiteit

Op jaarbasis is het aantal bewegingen in en uit de werkloosheid drie tot vier keer zo groot als de maandelijkse momentopnames laten vermoeden. Dat betekent dat je met een werkloosheidspopulatie van om en bij de 200.000 mensen, gemakkelijk kunt stellen dat er zowat 700.000 mensen zijn die in en uit de werkloosheid gaan op jaarbasis. Die dynamiek is groter bij jongeren, hooggeschoolden en kortdurig werkzoekenden, maar ook bij oudere werkzoekenden en langdurig werklozen merken we heel wat bewegingen van en naar de arbeidsmarkt.

En dan mogen we natuurlijk niet vergeten dat nog zowat een kwart van die 200.000 werkzoekenden geen uitkeringsgerechtigde werkzoekenden zijn. De helft van hen zijn zelfs vrij ingeschreven werkzoekenden die spontaan een beroep doen op het aanbod van VDAB en zelf bepalen of en wanneer ze solliciteren voor een nieuwe baan.

Meer kanalen

Werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen hun voordeel doen met de kennis van de dynamiek in die groep werkzoekenden. Omdat de in- en uitstroom zo sterk is, doe je er soms goed aan om je vacatures in een vroeg stadium en via verschillende kanalen bekend te maken. Je eigen bedrijfswebsite of de sociale media van je bedrijf of je werknemers bieden een mooi extra kanaal om je vacatures bekend te maken. Zo meldde LinkedIn in 2015 al dat bedrijven, die bij hun werving een degelijke sociale mediastrategie hanteerden, meer sollicitanten over de vloer kregen.

Willen leren

Dat onze economie evolueert en automatisering, robotisering en artificiële intelligentie steeds meer hun intrede doen, is een bijkomende factor die zowel een impact heeft als mogelijkheden creëert bij de zoektocht naar geschikte mensen. Volgens een studie van Agoria moeten in de komende 12 jaar 310.000 werkenden (werkenden of werklozen) omgeschoold worden om ze in een duurzame job aan de slag te kunnen houden of te brengen. Voor zowat de helft kan dat met een matige omscholing. Voor de andere helft is een intensieve omscholing een absolute noodzaak. Bedrijven moeten dus niet alleen op zoek naar mensen die willen werken, maar naar mensen die getraind willen worden en willen werken.

Mensen naar je bedrijf halen die bereid zijn om zich permanent bij te scholen en hun vaardigheden af te stemmen op de nieuwe vereisten die hun werkomgeving dagelijks stelt, wordt één van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Het brede gamma aan mogelijkheden voor werkplekleren die er in Vlaanderen bestaan, kunnen daar voor bedrijven een oplossing bieden.

Een uitgemeten samenspel tussen een brede, actieve werving om sollicitanten te overtuigen op je vacatures in te gaan en het uitwerken van evenwichtige opleidingsprogramma’s om nieuwelingen in je bedrijf te integreren, kunnen voor elk bedrijf tot mooie oplossingen leiden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.