Aertssen Group bouwt mega-distributieplatform in Logistiek Park Waasland

Toegangspoort voor internationale machinebouwers

Aertssen Group N.V. (Stabroek) bouwt in het Logistiek Park Waasland (LPW) in Verrebroek momenteel een nieuw distributieplatform, specifiek toegespitst op de eindassemblage, customisatie, opslag en het doortransport van machines. In januari neemt het bedrijf de eerste fase in gebruik, de bouwwerken voor de tweede fase zijn inmiddels van start gegaan. De realisatie van beide fasen vergt een investering van nagenoeg 35 miljoen euro. Op de nieuwe site zal Aertssen Group zijn afdeling Transport & Logistiek onderbrengen, zodat in thuisbasis Stabroek ruimte wordt gecreëerd voor de divisies Bouw & Infra, Kranen en de centrale diensten van de groep.

Aan de basis van de groep lag Marcel Aertssen, die in 1964 op zijn hoeve in het voormalige polderdorp Oorderen van start ging met grondwerken in de wetenschap dat hij plaats moest ruimen voor de expansie van de Antwerpse haven. Na de aankoop van een kraan werkte hij, in onderaanneming voor de grote aannemingsbedrijven, mee aan de uitbouw van de haven van Antwerpen. Aldus legt grootvader Aertssen in 1964 de basis van een familiaal conglomeraat, met 1.500 medewerkers in binnen- en buitenland, dat dit jaar afstevent op een omzet van ruim 230 miljoen euro.

Pittig detail: de hoeve van Marcel Aertssen bevond zich op de site van het voormalige General Motors op de rechter-Scheldeoever. Momenteel is het familiebedrijf in de running voor de sloopopdracht van de gewezen GM-site die er sinds 2010 troosteloos bij ligt.

In de tweede helft van de jaren ’60 hevelde Aertssen zijn activiteiten over naar Stabroek, waar inmiddels de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd, verspreid over zowat 10 hectaren langs beide zijden van Laageind. In 2008 nam Aertssen Group er een nieuwe hoofdzetel in gebruik.

In de groep zijn momenteel acht familieleden operationeel. Op de praatstoel van “de Vlaamse Ondernemer” zitten groeps-ceo Greg, zoon Yves (verantwoordelijk voor Bouw & Infra en co-ceo) en neef Sam (verantwoordelijk voor Transport & Logistiek).

Logistiek Park Waasland

Op de linker-Scheldeoever in het Logistiek Park Waasland investeert Aertssen Group momenteel 35 miljoen euro in de bouw van een nieuw distributieplatform specifiek ten behoeve van de internationale machinefabrikanten en dealers.

“Op de nieuwe site van 14 hectaren, die in eerste instantie voor 50.000 m² wordt bebouwd, zullen we het hoofdkantoor van onze divisie Transport & Logistiek huisvesten. We volgen de verschuiving van de container- en ro/ro-trafieken naar de Antwerpse Linkeroever. Grote landbouw- en bouwmachines komen doorgaans op de Antwerpse Linkeroever aan. Zodoende creëren we ook ruimte voor onze andere divisies in Stabroek, waar de beschikbare accommodatie tegen zijn capaciteitsgrenzen aanschurkt”, aldus Greg Aertssen.

Dat de huidige investering aansluit bij de uitbouw van de logistieke activiteiten van de groep, blijkt ook uit de recente overname van de terminal van Shipit. Groep Aertssen, mede-aandeelhouder van multimodaal transportorganisator Shipit, verwierf bij het jaarbegin de integrale controle over de 10 hectaren grote terminal. Aertssen beschikt zodoende over een trimodaal ontsloten terminal in het Noordelijk Insteekdok te Kallo, in de onmiddellijke buurt van het Deurganckdok. Shipit Terminal wordt in de toekomst als multimodaal platform doorontwikkeld. De assemblage-activiteiten die er voorheen voor machinebouwers werden verzorgd, verhuizen naar het Logistiek Park Waasland waar ze op grootschalige wijze zullen worden aangestuurd.

Sam Aertssen: “De machinebouwers trekken, om de gekende redenen, weg uit België, en bij uitbreiding West-Europa. Binnen die context worden snelle levertermijnen en verschepingskosten erg belangrijk. De verschepingskosten worden gedrukt door machines in semi knocked-down vorm in containers te transporteren. Om snelle levertermijnen te waarborgen hebben machinebouwers nood aan een lokale partner die de opslag, eindassemblage, klantspecifieke afwerking en eventuele verdere verscheping of doortransport voor zijn rekening neemt”.

Dat wordt de roeping van de nieuwe state-of-the-art assemblagesite die Aertssen Group momenteel in Verrebroek in ontwikkeling heeft. Tegen eind januari zal de eerste 50.000 m² bebouwde oppervlakte er operationeel zijn. In een tweede fase wordt er nog eens 30.000 m² bijgebouwd. In totaal zouden er een 250-tal medewerkers aan de slag kunnen.

“Van puur wegvervoerder vervellen we tot specialist in value-added logistics voor machinebouwers,” zo nog Sam Aertssen. “Naast het nieuwe hoofdkantoor voor de divisie Transport & Logistiek zal de accommodatie assemblage-workshops met rolbruggen, een spuithal en reinigingszones omvatten”, wordt daaraan toegevoegd.

De divisie Transport & Logistiek vertegenwoordigt momenteel zowat 10% van de groepsomzet. "Dit en volgend jaar moet de omzet al zeker tot om en bij de 40 miljoen euro verdubbelen”, zo nog Sam Aertssen.

Synergie-effecten en kruisbestuiving

Het laat zich raden dat het familiebedrijf, traditiegetrouw, ook bij zijn jongste investering het synergie-effect optimaal zal uitspelen. Dat blijkt al in de relatie tot Shipit Terminal, maar zal zich even goed doorzetten naar de andere divisies.

De divisie “Bouw & Infra”, die de fundamenten van de groep vormen, ging aanvankelijk van start met grondwerken, maar diversifieerde zijn acitiviteiten doorheen de jaren met sloopwerken, saneringswerken, infrastructuurwerken, wegenbouw, waterbouw, milieuprojecten, recyclage, ontginning van steengroeves, …).

In 1980 werd Aertssen Transport opgericht, dat zich aanvankelijk op het containervervoer toespitste maar snel omschakelde naar het vervoer van zware bouwmachines. Initieel ten dienste van het eigen aannemingsbedrijf (lees: het vervoer van zware machines naar de werven, nvdr.), maar vrij snel ook voor original equipment manufacturers (OEM’s) en dealers doorheen Europa.

Tien jaar later zag de divisie “Kranen”, inmiddels 30% van de groepsomzet, het daglicht. Een en ander als resultaat van de behoeften van de afdeling “Bouw & Infra”.

Het duurde tot begin dit jaar voor de groep een eerste, grote strategische acquisitie doorvoerde met de overname van Kranen Michielsens, dat als merknaam behouden blijft. Naast zijn vestigingen in Antwerpen, Zeebrugge en Luik, kreeg de groep er zodoende in één klap in eigen land vijf vestigingen bij, met name in Zelzate, Charleroi, Wijnegem, Brussel en Hasselt. Inmiddels zijn ook een aantal satellietkantoren operationeel om zo aan de mobiliteitsproblematiek het hoofd te kunnen bieden.

“Op het ogenblik van de overname van Kranen Michielsens, toen goed voor een omzet van 24 miljoen euro, hadden we een honderdtal moderne hijskranen in bedrijf, met hijsvermogens schommelend van 25 tot 700 ton. Die vloot verdubbelde als gevolg van de acquisitie in omvang. Waar Aertssen Kranen evenwel vooral actief was op projecten en complexe dossiers, die voorafgaand behoorlijk wat studiewerk vergen, zoals in de petrochemie, is Kranen Michielsens specialist in de verhuur ten behoeve van de bouwsector,” aldus Yves Aertssen.

Eveneens onderdeel van de divisie Kranen is Roll-it N.V., een in 2007 samen met Ivens Transport- en Kraanbedrijf opgerichte joint-venture, waarover Aertssen Group vorig jaar de intergrale controle verwierf. Roll-it is gespecialiseerd in SMPT’s (self-propelled modular transporters) die voor het transport van grote, zware ondeelbare ladingen worden ingeschakeld.

Eerder dit jaar richtte Aertssen Group een nieuwe divisie op, met name Aertssen Trading, bedrijvig in de aan- en verkoop van jonge, tweedehandse bouwmachines, kranen en vrachtwagens. “In wezen staat de hele evolutie van Aertssen Group in het teken van onderlinge verbondenheid, kruisbestuiving en synergie-effecten”, weet co-ceo Yves Aertssen.

Verdere diversificatie

Binnen zijn bestaande divisies stevent Aertssen Group intussen op verdere groei af. Op logistiek vlak schuilt nog heel wat groeipotentieel, bevestigden onze drie gesprekspartners unisono. Maar ook op het vlak van projectontwikkeling en hernieuwbare energieën mikt de groep op doorontwikkeling. Zo tekent Aertssen Group, samen met Cordeel, voor de herontwikkeling van de voormalige Boelwerf-site, De Zaat, in Temse. Beide partijen namen ook de omvorming van Van De Ven in Olen tot Shoppingpark Olen voor hun rekening.

Aertssen Group participeert tevens in het Terranova Solar-project dat op de gipsberg van Rieme en Zelzate het grootste, aaneensluitende zonnepanelenpark in de Benelux bouwde en uitbaat.

Nieuwe regionale hoofdzetel in Midden-Oosten in aanbouw

Dit jaar boekt Aertssen Group zowat 30% van zijn omzet buiten Europa, waarvan het overgrote deel in het Midden-Oosten. In 2006 startte de “Bouw & Infra”-tak zijn activiteiten in het Midden-Oosten op. Inmiddels heeft het familiebedrijf er vestigingen in Abu Dhabi, Qatar, Koeweit en Oman. In Abu Dhabi heeft Aertssen Group momenteel een nieuw regionaal hoofdkantoor met werkplaats in aanbouw, goed voor een investering van 3 miljoen euro.

In de regio was het bedrijf inmiddels betrokken bij diverse grote infrastructuurwerken. Initieel surfte Aertssen Group mee op de rug van grote Belgische aannemingsbedrijven, maar intussen verloopt de uitbreiding steeds nadrukkelijker door een verdere lokale verankering. Sinds acht jaar is ook de divisie “Kranen” er sterk actief terwijl ook “Transport & Logistiek” er zijn eerste opdrachten verzorgde.

Onder leiding van Manuel Aertssen, broer van Yves, huldigde de kraandivisie van Aertssen Group vorig jaar een vestiging in Casablanca (Marokko) in. “We mikken er op opdrachten rond de op handen zijnde windmolenparken en infrastructuurprojecten. Daarnaast is het de bedoeling vanuit Marokko de West-Afrikaanse markt te bedienen”, onthult Yves Aertssen.

Meer sectornieuws

Agenda