Etex gaat hernieuwbare multi-valuta kredietfaciliteit van 600 miljoen euro aan

Etex N.V. (Brussel) heeft BNP Paribas Fortis N.V., ING Bank N.V. en KBC Bank N.V. gemandateerd om zijn naam een hernieuwbaar multi-valutakredietfaciliteit van 600 miljoen euro te organiseren. De faciliteit zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de herfinanciering van de bestaande faciliteit van 600 miljoen euro die oorspronkelijk werd verkregen op 5 augustus 2011 en gewijzigd en aangepast in 2014.

De hernieuwbare kredietfaciliteit heeft een looptijd van vijf jaar en omvat twee verlengingsmogelijkheden van één jaar.

Meer info: 02/718.12.11 of http://www.etexgroup.com.