Zeven op de tien Belgen verlangt naar een hoger inkomen

… maar bij de hoogste inkomens daalt het geluk

We dromen allemaal wel eens van een winnend loterijticket, want een grote pot geld lijkt vaak dé weg naar het ultieme geluk. Maar is dat onderhuids verlangen wel terecht? Maakt geld ons überhaupt gelukkig? Levensverzekeraar NN zocht met het Nationaal Geluksonderzoek van UGent uit in welke mate geld belangrijk is voor ons geluk en kwam daarbij tot een aantal interessante vaststellingen.

Uiteraard heeft het verlangen naar een hoger inkomen te maken met het eigen inkomen. Mensen die het minder breed hebben verlangen logischerwijze meer naar een hoger inkomen. Eén vijfde (20,6%) van alle Belgen heeft een genormaliseerd netto-inkomen van minder dan 1.000 euro per maand. 

In deze categorie is er een duidelijke impact op geluk, want Belgen met een netto-genormaliseerd inkomen onder de 1.000 euro per maand hebben een gemiddelde levenstevredenheid die meer dan 20% lager ligt dan bij mensen met een netto-genormaliseerd inkomen boven de 2.000 euro.

Geluk kent een financiële piek

Ons geluksniveau stijgt naarmate ons loon dat ook doet, maar kent een grens. Ons geluk bereikt een piek bij een netto-inkomen van 4.000 à 4.500 euro. Bij de hogere inkomens daalt de tevredenheid met het inkomen, het hoofdberoep, de sociale relaties en de woonomstandigheden. Experten verklaren dat het voortdurend verlangen naar meer geld en minder goede vriendschappelijke banden deze groep ongelukkiger maakt.

Jan Van Autreve, ceo NN: “Hoewel inkomen belangrijk is voor geluk, leidt steeds meer inkomen niet tot steeds meer geluk. Als de Belgen met hogere inkomens minder tevreden zijn met hun inkomen en woonomstandigheden dan zouden we kunnen stellen dat het voortdurend verlangen naar meer een negatieve impact heeft op ons geluk”.

Professor Lieven Annemans, gelukseconoom UGent, bevestigt: “Als we al enig genot puren uit materiële rijkdom, dan is dat sowieso van korte duur. Het prettige gevoel dat sommigen ervaren als ze bijvoorbeeld een nieuwe dure wagen kopen, vervaagt zeer snel. Vaak ziet men ook dat men dure dingen koopt om een gebrek aan echt geluk te compenseren. En hoe meer men heeft hoe meer sommigen nog extra lijken te willen. We zien bij de hogere inkomenscategorieën overigens nog een sterkere impact van eenzaamheid op het geluk”.

Financiële gemoedsrust voor meer geluk

Het inbouwen van zekerheid, zoals bijvoorbeeld door aan pensioensparen te doen of met een levensverzekering, heeft een positieve impact op ons geluk. Mensen die aan pensioensparen doen en een levensverzekering hebben, scoren hoger op levenstevredenheid - ongeacht het inkomen. Zij hebben maar liefst 17% meer kans om zeer tevreden te zijn met het leven dan de groep zonder pensioensparen of levensverzekering. De meerderheid (57,6%) van de Belgen doet vandaag aan pensioensparen. 40,7% van de Belgen heeft een levensverzekering.

Jan Van Autreve, ceo van NN: ‘Er zijn heel wat onzekerheden in het leven, maar trachten te beschermen wat we belangrijk vinden draagt bij tot gemoedsrust en heeft een positieve impact op onze levenstevredenheid. Een degelijk pensioenplan en een levensverzekering kunnen vandaag alvast zorgen voor financiële gemoedsrust”.

Schulden daarentegen, verstoren onze financiële gemoedsrust en zijn dan ook nefast voor ons geluk. Minder dan de helft van de Belgen (47%) heeft een lening of hypotheek openstaan en driekwart (77%) van hen doen dit uitsluitend om een woning, auto, nieuwe zaak of verbouwingen te kunnen betalen. 13% van de Belgen heeft naast de lening of hypotheek ook nog andere schulden. Wanneer zij bovendien ook nog bezorgd zijn om die schulden hebben ze over het algemeen 46% minder kans om gelukkig te zijn dan Belgen zonder schulden.

Benieuwd in welke mate geld een impact heeft op jouw geluk? Surf dan naar www.gelukkigebelgen.be.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met NN Insurance Belgium N.V.)

Meer info: www.nn.be.