Wat is het thuiswerkalarm?

Nu de winter voor de deur staat, kan u als werkgever met uw personeel een overeenkomst sluiten om telewerk toe te laten wanneer er een groot risico is op gladde wegen.

Voor telewerk op regelmatige basis zijn er al langer regels vastgelegd. Met de wet werkbaar en wendbaar werk, die in maart 2017 werd ingevoerd, is er nu ook een reglementering voor occasioneel telewerk. Met occasioneel telewerk wordt het incidenteel thuiswerken om persoonlijke redenen of in geval van overmacht bedoeld. Op deze basis kan uw personeel bij extreme weersomstandigheden dus thuiswerken. 

Minder ingevallen en files

In de winter kan de verkeersellende bij moeilijke weersomstandigheden groot zijn. Het thuiswerkalarm is een oplossing om het risico op ongevallen en files te beperken. Het doel is dat werknemers in geval van alarm automatisch hun wagen thuis laten.

Het thuiswerkalarm zal in gang gezet worden wanneer er volgens het KMI een risico op gevaarlijke weersomstandigheden is. Het KMI stuurt verwittigingen uit aan de hand van kleurcodes gaande van geel tot rood. Bij code oranje of rood zal omwille van het risico op gladheid op de weg aan werknemers gevraagd worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Automatisch thuiswerkalarm

Een essentieel element van telewerk is de toestemming van de werkgever. Het is namelijk geen absoluut recht van de werknemer. Als de werkgever weigert in te gaan op de vraag van de werknemer, dan moet hij dit schriftelijk rechtvaardigen.

Het doel van het thuiswerkalarm is net te vermijden dat werknemers individueel een aanvraag moeten indienen bij hun werkgever. Minister Peeters moedigt de werkgevers dan ook aan een specifiek beleid rond occasioneel telewerk uit te werken waarbij werknemers de stilzwijgende toestemming krijgen om thuis te werken zodra het thuiswerkalarm werd afgekondigd.

Beleid rond telewerk

Op juridisch vlak moet de werkgever deze afspraken rond telwerk bij ondernemings-CAO of in zijn arbeidsreglement vastleggen. Op praktisch vlak moet er uiteraard ook een doordacht beleid zijn. Zo moet er vooraf voldoende aandacht worden besteed aan de technische mogelijkheden zoals aan de apparatuur, de software en de capaciteit van het ICT-systeem waarover de onderneming beschikt.

Als werkgever moet u ook bepalen voor welke regio’s de waarschuwingen gelden, enkel waar de onderneming gevestigd is of ook waar de werknemers wonen. U moet onder meer ook nadenken over de wijze waarop de werknemers verwittigd worden en welke oplossingen er zijn voor werknemers die niet de nodige apparatuur hebben om van thuis uit te werken.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.