AXA Belgium wil KMO’s overtuigen met expertise en gebruiksgemak

Aanvullend pensioen en ambulante zorg bieden groeikansen voor verzekeraar

Met 2,9 miljoen klanten en een prominente marktpositie voelt AXA Belgium zich als een vis in het water in de Belgische verzekeringswereld. In 2017 boekte de verzekeraar een omzet van 3,3 miljard euro. Dat AXA Belgium de komende jaren vooral groei ziet in de segmenten aanvullend pensioen en ambulante zorg, hoeft niet te verwonderen. Simulaties tonen aan dat er in beide segmenten acht miljard euro te rapen valt. Daarnaast wil AXA Belgium ook uitpakken met nieuwe verzekeringsoplossingen voor drones, cyber-criminaliteit en andere nieuwigheden. Sinds 2015 vaart de verzekeraar een nieuwe koers. Het “Simple & Connected”- programma maakte van AXA Belgium een hippe, dynamische speler, waarbij 3.200 makelaars centraal staan in het distributiemodel. Met een hybride “digitaal met de makelaar”-aanbod schakelt de verzekeraar ook op digitaal vlak een versnelling hoger.

De roots van AXA verzekeringen liggen bij de voormalige levensverzekeringsmaatschappij Royale Belge. Pas in 1990 ziet AXA Belgium het levenslicht en in 1999 is er een juridische fusie tussen AXA Belgium en Royale Belge. De nieuwe naam luidt AXA Royale Belge. In datzelfde jaar wordt ook nog Anhyp, de Antwerpse Hypotheekkas, overgenomen. Naar aanleiding van de fusie tussen Ippa en Anhyp wordt in 2000 AXA Bank opgericht. Twee jaar later komt er een loskoppeling tussen de verzekerings- en bankactiviteiten en wijzigt AXA Royale Belge zijn naam in AXA Belgium N.V. (Brussel). En hoewel de bank en verzekeringen afzonderlijk van elkaar functioneren, werken beide entiteiten nog altijd nauw samen.

“We hebben ons aanbod gerationaliseerd. Logisch, want we bedienden in grote mate dezelfde klanten, via hetzelfde distributiekanaal met hetzelfde aanbod. Nu spitsen we ons toe op de core-business van een verzekeraar: risicoverzekeringen, aanvullende pensioenen en gezondheidszorgverzekeringen, terwijl AXA Bank meer focust op alles wat met beleggingen te maken heeft”, duidt Karel Coudré, directeur Product Management Life & Health.

Pensioenvorming

Wat pensioenvorming betreft heeft AXA Belgium de voorbije jaren geanticipeerd op de veranderende wetgeving. Sinds de Wet op de Aanvullende Pensioenen, ook wel gekend als de Wet Vandenbroucke, is er een publiek/privaat-partnership ontstaan tussen de overheid en de verzekeraars om de Belgen te wijzen op het belang van een aanvullend pensioen. De strategie van AXA Belgium ligt dan ook volledig in lijn met de wetgeving. Niet alleen particulieren maar ook ondernemers worden gestimuleerd om na te denken over hun pensioen.

“Heel veel mensen voldoen momenteel niet aan de 80%-regel, waarbij de som van het wettelijk en aanvullend pensioen 80% moet bedragen van het laatste loon. Als iedereen deze doelstelling wil bereiken is er nog acht miljard euro in de markt te verdelen ofwel een verdubbeling van de huidige markt. AXA Belgium stelt zowel Tak 21- als Tak 23-pensioenoplossingen voor die enerzijds een antwoord bieden op de huidige lage rente en anderzijds ook rekening houden met de leeftijd van onze klanten. Hoe ouder de klant, hoe kleiner het risico”, stelt Coudré.

Met zijn pensioenoplossingen heeft AXA Belgium 15% van de markt in handen. In het segment van de schadeverzekeringen (arbeidsongevallen, bedrijfsaansprakelijkheid, brand- en autoverzekering) scoort AXA Belgium nog beter en is het met 23% zelfs marktleider. De verzekeraar tracht zich te onderscheiden door te focussen op de kleine ondernemer.

“Een ondernemer heeft ofwel geen tijd, ofwel geen interesse in verzekeringen. Wij hanteren een package-aanpak. Dat maakt het makkelijk en duidelijk. Bij AXA Belgium heb je genoeg aan één contactpersoon om alles in orde te brengen. Op die manier kunnen we een individuele service leveren waarbij we de KMO volgen in zijn groeitraject. Hoe groter het bedrijf, hoe meer waarborgen er nodig zijn. En dan is expertise heel belangrijk. Die expertise moet van de makelaar komen”, verklaart Johan Ma Ja, directeur SME P&C Underwriting.

“Ook voor zijn pensioenen heeft de ondernemer een goede vertrouwenspersoon nodig. Iemand die weet waarover hij spreekt, zeker op vlak van regelgeving en fiscaliteit. De makelaar vervult dus een hele belangrijke rol, zowel voor de ondernemer, maar ook voor AXA Belgium. Ook in de toekomst blijven we de makelaar trouw”, vult Coudré aan.

Preventie

Inspelen op de noden van de markt. Zo omschrijft Coudré de nieuwe initiatieven van AXA Belgium. Ook in het segment van de ambulante zorg is dat het geval. “Daar wordt veel te weinig over nagedacht. In tegenstelling tot veel andere landen worden ambulante risico’s in België niet gedekt. Tandverzorging, brillen, hoorapparaten, medicatie, … Jaarlijks worden er acht miljard aan medische kosten niet terugbetaald door de Belgische sociale zekerheid. En dus is er echt wel nood aan een verzekering die ambulante zorg dekt”. De verzekeraar wil ook verder gaan dan louter het terugbetalen van kosten.

“We willen een partner zijn voor onze klanten, niet alleen door een goede dekking aan te bieden en de terugbetaling van de medische kosten te garanderen, maar ook door schadegevallen te voorkomen. Preventie speelt daarbij een grote rol. Zeker voor KMO’s is het niet evident om de wetgeving strikt op te volgen. We beschikken over een eigen preventiedienst met een dertigtal adviseurs. Zij ontwikkelen allerhande tools en tips & tricks”, verduidelijkt Ma Ja.

Naast preventie staat ook digitalisatie hoog op de agenda. “We willen alles eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken, zowel voor de makelaar als voor de eindklant. Een mooi voorbeeld is het wagenparkbeheer. Vroeger moest een klant elke wagen afzonderlijk verzekeren. Nu gebeurt dat met een globale polis. Zowel de makelaar als de fleet manager kunnen de verzekering van hun wagenpark volledig zelf beheren via onze website”, aldus Ma Ja.

Evolutie

Coudré en Ma Ja zien de verzekeringsmarkt de komende jaren nog veel veranderen.

“We hebben jarenlang steeds dezelfde producten aangeboden. Nu zien we verschillende innovaties op ons afkomen. Welke rol zullen drones in de toekomst spelen in de bedrijfsvoering van ondernemingen? Welke risico’s moeten daarbij verzekerd worden? En wat met de zelfrijdende auto’s of cyber-criminaliteit. Dat zijn voor ons grote uitdagingen, maar tezelfdertijd ook mooie opportuniteiten”, beseft Ma Ja.

Coudré pikt daarop in: “De vele marktveranderingen zorgden voor een grote mind shift bij AXA Belgium. De strategische koerswijziging was noodzakelijk. Nu werken we meer op projectmatige basis met multidisciplinaire teams. We zijn flexibeler geworden en kunnen sneller inspelen op innovaties”.