Slim platform leidt verkeer in betere banen

Vlaanderen investeert 29 miljoen euro in “Mobili-data”, een platform dat verkeersgegevens verzamelt en deelt om het verkeer in betere banen te leiden. In eerste instantie zullen de gegevens ervoor zorgen dat bestaande verkeersapplicaties rijkere informatie en betere routes kunnen aanbieden.

Waze, Coyote, de Touring Mobilis-app, … Er zijn heel wat verkeers-apps werkzaam in ons verkeer. Elk van die apps baseert zich op info die het krijgt van de andere gebruikers van dezelfde app. Maar onze weginfrastructuur verzamelt veel méér gegevens, bijvoorbeeld via de sensoren aan verkeerslichten of via de lussen in het wegdek. Als de apps toegang zouden krijgen tot al die info, dan zouden ze meer accurate routeberekeningen kunnen maken en rekening met de actuele verkeerssituatie kunnen houden.

Bedoeling van “Mobili-data” is een dataplatform uit te bouwen dat alle gegevens verzamelt, op een eenvormige manier verwerkt en ter beschikking van de bestaande applicaties stelt. Zo verbetert de werking van alle bestaande applicaties. Betere applicaties zorgen vanzelf voor een betere doorstroming, minder file-kilometers en minder uitstoot, zo klinkt het.

In het dataplatfom, waarin alle gegevens op een performante en kwalitatieve manier zullen worden verzameld, wordt 29 miljoen euro geïnvesteerd. Aldus moet het mogelijk worden om informatie op een eenvormige manier te verzamelen, te verwerken en met andere partners uit te wisselen. In een eerste beweging zal de databank gegevens verzamelen waarover de overheid zelf beschikt: het Vlaamse Verkeerscentrum, de stedelijke verkeerscomputers, … Met die gegevens kunnen app-ontwikkelaars hun apps verrijken. In een tweede beweging moet het mogelijk zijn om de gegevens van verschillende data te integreren in de databank, zodat de dataset uitgebreid wordt met de data van de individuele gebruikers. Op die manier kan de sturing van verkeerswisselaars worden verfijnd. Zo zouden verkeerslichten bijvoorbeeld beseffen dat ze bij regenweer vaker groen moeten geven voor fietsers.

Het project “Mobili-data” zal gecoördineerd worden door het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (imec), met ondersteuning van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).