Onze job heeft aandeel van 18% in ons totaal geluk

Hoe tevreden zijn Belgen gemiddeld op het werk? En hoe belangrijk is dat voor ons algemeen geluk? Levensverzekeraar NN zocht met het Nationaal Geluksonderzoek van UGent in samenwerking met Securex uit wat de impact is van tevredenheid op het werk op ons nationaal geluk. Wat blijkt? Onze job maakt gemiddeld één vijfde van ons geluk uit. Bij zelfstandigen is de invloed drie keer zo groot als bij ambtenaren. En Belgen geven hun werk gemiddeld een score van 6,6 op 10.

Gemiddeld genomen maakt onze job bijna een vijfde (18%) van ons geluk uit. Hierbij zijn duidelijke verschillen tussen zelfstandigen, bedienden, arbeiders en ambtenaren. Zo is het aandeel bij zelfstandigen drie keer zo groot als bij ambtenaren. Tevredenheid met het werk verklaart bij zelfstandigen maar liefst 32% van de algemene levenstevredenheid, bij ambtenaren is dat slechts 9%.

Professor Lieven Annemans, titularis van de NN leerstoel: “Als we weten dat ongeveer 30% tot 50% van ons geluk verklaard wordt door genetische factoren en er dus nog ongeveer 60% overblijft voor alle andere factoren, dan kunnen we stellen dat een aandeel van 32% in ons geluk behoorlijk groot is. Het goede nieuws is ook dat ons geluk door verschillende factoren bepaald wordt. Dat zorgt ervoor dat je de balans kan vinden door ook rekening te houden met andere factoren zoals je sociale relaties of je gezondheid”.

Gemiddelde score werk: 6,6/10

43% van de werkende Belgen is zeer tevreden met zijn werk en geeft zijn of haar job een score van 8 op 10 of meer. Toch is ook een relatief grote groep zeer ontevreden. 28% van de actieve Belgen geeft zijn of haar werk een score van 5 op 10 of minder. Voldoende autonomie ervaren op het werk, betrokkenheid en competentie spelen hierbij een belangrijke rol. Belgen die op deze drie factoren goed scoren, stijgen met 1,44 punten op 10 op vlak van tevredenheid op het werk.

Eén vijfde Belgen draagt dagelijks masker op het werk

Te vaak of altijd stress hebben, is één van de factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op ons werkgeluk. En maar liefst 31% van de werkende Belgen geeft aan vaak tot altijd stress te ondervinden. Daarnaast geeft één vijfde (21%) van de Belgen aan vaak tot altijd een masker te moeten dragen op het werk. Ook dit speelt duidelijk een rol in onze tevredenheid op het werk.

Heidi Verlinden van Securex: “Er zijn heel wat zaken die organisaties kunnen doen om de werktevredenheid en daarmee ook het algemeen geluk van de werknemers te bevorderen. Werkgevers kunnen de autonomie verhogen door controle van hun medewerkers af te bouwen. Ook initiatieven die de work/life balance vergroten of de waarde (zinvolheid) van taken benadrukken, helpen. Verbondenheid creëren kan door collectieve doelstellingen vast te leggen in plaats van individuele, door transparante communicatie zonder organisatiepolitiek, door empathisch te zijn en echt te luisteren naar mensen en door investeringen in maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Jan Van Autreve, ceo van NN: “NN vindt gezondheid en geluk op en naast het werk ontzettend belangrijk. Het is onze missie om alle Belgen en dus ook onze medewerkers gezonder en gelukkiger te maken. Daarom voeren we een actief gezondheidsbeleid, waarbij we enerzijds inzetten op gezonde pauzemomenten voor onze medewerkers via het ter beschikking stellen van een fitnesszaal of het aanbieden van sportlessen over de middag. Maar we werken bijvoorbeeld ook hard aan de autonomie en betrokkenheid of dus het psychologische welbevinden van onze medewerkers door te kiezen voor een agile way of working. Dat is een resultaatsgerichte maar vooral ook dialooggerichte werkwijze. Het is zeer valoriserend dat het initiatief en de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf komt te liggen”.

Benieuwd in welke mate werk een impact heeft op jouw geluk? Surf dan naar www.gelukkigebelgen.be.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met NN Insurance Belgium N.V.).

Meer info: www.nn.be.

Meer sectornieuws

Agenda