Cyber-hygiëne Belgen laat te wensen over

Een onderzoek van AXA Partners bij 1.000 Belgen legt een opvallende contradictie bloot. De Belg is zich bewust van de cyber-risico’s, maar gedraagt er zich niet naar. We hergebruiken onze wachtwoorden, bewaren ze op een post-it aan de computer en we doen gretig mee aan on-line persoonlijkheidstesten, met alle gevaren van dien.

Eén van de meest opmerkelijke conclusies van het onderzoek is dat de Belg zijn wachtwoorden te vaak recycleert. Zo gebruikt bijna drie vierden van de Belgen (72%) hetzelfde wachtwoord voor alle websites. Drie op tien Belgen (28,9%) veranderen bovendien nooit hun wachtwoord. En om onze wachtwoorden te onthouden gebruiken we vaak een post-it of schriftje. Eén Belg op drie (29%) geeft aan dat hij zijn wachtwoord ergens bijhoudt. Bij één op vier (26%) is dat zelfs op zijn computer of bureau.

Ondanks de Cambridge Analytica-verhalen zien we geen kwaad in on-line persoonlijkheidstests. 52% van de Facebook-gebruikers doet wel eens met zo’n test. Drie vierden van de Belgen (72,6%) vindt het erg als hun persoonlijke gegevens zomaar on-line komen te staan, toch leest het overgrote deel (59%) nooit toestemmingsverklaringen als ze een on-line account aanmaken. De Belgen zijn wel iets voorzichtiger geworden op Facebook en schermen de inhoud van hun persoonlijk profiel goed af. Amper 8% laat zijn profiel volledig openbaar en slechts 18% aanvaardt een verzoek van iemand die hij niet kent.

Het onderzoek toont aan dat we on-line snel in de war zijn. Een e-mail van onze bank of van een financiële instelling zorgt al snel voor verwarring en twijfels. Hoewel slechts 22% als eens klikte op een link of bijlage met een virus, twijfelen we vaak (65%) aan de echtheid van e-mails van onze bank of andere organisaties. Bijna de helft (44%) van de ondervraagden geeft aan dat ze regelmatig het noorden kwijt zijn. Daarnaast geeft 41% aan dat ze over onvoldoende informatie beschikken om hun privacy on-line te garanderen.

Toch is er ook positief nieuws. Hoewel we zelf vaak onvoorzichtig zijn on-line trachten we onze kinderen zo goed mogelijk te beschermen. Acht op tien Belgen praten met hun on-line actieve kinderen over hun Internet-gebruik. Vooral het delen van foto’s op sociale media, het belang van privacy on-line en wanneer ze on-line mogen, wordt vaak besproken aan de keukentafel. Een kwart van de meisjes tussen 13 en 18 jaar is volgens eerder onderzoek van de Brussels hogeschool Odisee en de Universiteit Antwerpen al slachtoffer geweest van cyber-pesten.