LIMBIM bundelt BIM-expertise voor Limburgse bouwbedrijven

Op de Bouwcampus in Diepenbeek is vorige maand LIMBIM V.Z.W. boven de doopvont gehouden. LIMBIM V.Z.W. is de eerste spin-off van de Construction Academy waar we de transformatie van de bouw in de praktijk proeven. De V.Z.W. groepeert 26 Limburgse bedrijven uit de bouwsector om het project “Limburgse Pool voor BIM-professionals” in goede banen te leiden. Dit innovatief tewerkstellingsproject moet de digitale (r)evolutie in de Limburgse bouw versnellen en de concurrentiekracht van Limburgse bouwbedrijven versterken. Dankzij de middelen van de provincie Limburg (120.000 euro), stad Hasselt en POM Limburg (100.000 euro) werd er circa 500.000 euro voor het project op tafel gelegd.

Building information modelling (BIM) maakt het mogelijk om data door middel van 3D-digitale bouwmodellen gestructureerd ter beschikking te stellen van verschillende bouwpartners waardoor het hele bouwproces beter kan worden beheerst. Het is dé sleutel in de digitale revolutie van de bouwsector.

BIM geldt als dé oplossing voor integraal gebouwenbeheer en kan als een multidisciplinair opleidingsinstrument worden ingezet. Mits goed geïmplementeerd heeft BIM legio voordelen: de bouwtijd wordt versneld, het aantal ontwerpfouten en de bouwkosten worden gereduceerd, er kan beter naar de opdrachtgever worden gecommuniceerd, … Digitaal versnellen binnen de bouwsector is noodzakelijk: aanbestedingen vragen gradueel meer BIM-gebruik en het niet-integreren van technologische innovaties leidt op termijn tot een concurrentiehandicap voor onze ondernemingen, luidt het.

De oprichting van LIMBIM V.Z.W. heeft als doel werknemers (ofte BIM’ers) tewerk te stellen om behoeften van de participerende werkgevers in te vullen. Het LIMBIM-project verbindt vraag en aanbod door kant-en-klare opleidingsformules te ontwikkelen en de opgeleide BIM-professionals door middel van een sharing-model te detacheren naar Limburgse bouwbedrijven. Er wordt als het ware een pool gecreëerd voor BIM-professionals die op projectbasis worden ingezet.

Concreet zal LIMBIM V.Z.W. BIM’ers aanwerven en die ter beschikking van zijn leden stellen. Democo, Grizaco, Habenu-van de Kreeke, Hoogmartens wegenbouw, Houben, HVC architecten, Imtech, Jaraco, Ondernemingen Swennen, Reynders, Strabag Belgium, Vandebos Algemene Bouwonderneming, Algemene Onderneming Driesen, BAM Track, Belemco, Bisar Business Architecture, Bouwbedrijf Dethier, Bouwonderneming Haex, Bouwwerken Albert Janssen, Building Group Jansen, CKS, Cooltech, Cordeel, Vanderstraeten en Willemen Construct N.V. participeren in de Limburgse Pool LIMBIM V.Z.W.

Meer sectornieuws

Agenda