Ontwrichte zone-statuut levert regio Turnhout 1.652 nieuwe jobs op

In 3,5 jaar tijd zijn er in de regio Turnhout al 1.652 nieuwe jobs bijgekomen, die volledig te danken zijn aan steunmaatregelen aan ontwrichte zones. Een bedrijf dat een grote investering doet binnen zo’n zone - en hierdoor extra personeel kan aanwerven - moet twee jaar lang minder bedrijfsvoorheffing betalen.

De Turnhoutse regio is al sinds mei 2015 erkend als ontwrichte zone. Dat gebeurde na onder meer de sluiting van de Heinz ketchup-fabriek en een hoop ontslagen bij lampenfabrikant Philips. Om bedrijven aan te zetten om in zo’n getroffen regio te investeren, zijn er gunstmaatregelen uitgewerkt. Bedrijven die een investering doen - zoals in een machine - kunnen een vrijstelling van 25% krijgen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en dat twee jaar lang. De investering moet dan wel leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen. 

Begin 2017 waren er in de regio Kempen 64 dossiers ontvankelijk verklaard door de Federale Overheidsdienst Financiën. In december 2018 waren dat er al 160. Sinds mei 2015 zijn er al 1.652 nieuwe jobs bijgekomen. Dat aantal zal nog sterk oplopen vermits sinds 1 december j.l. extra straten in de steunzone Turnhout als ontwrichte zone zijn ingekleurd.