Machinebouwer Van Landuyt herdoopt zich tot REVIMAXX

Nieuw bedrijfspand in Zele vergt investering van 6 miljoen euro

De familiale machinebouwer Van Landuyt herdoopt zich tot REVIMAXX. De naamswijziging is zowat het sluitstuk van een management buy-out (MBO) die in september 2016 werd doorgevoerd. De banden met de familie Van Landuyt, die gedurende vijf generaties aan het roer van het bedrijf stond, worden zodoende definitief doorgeknipt. Met de nieuwe naam geeft het management gelijktijdig aan in de toekomst sterker op internationalisering te zullen inzetten. De nieuwe eigenaars investeerden tevens net geen 6 miljoen euro in een nieuw, multifunctioneel bedrijfspand in een nieuwe bedrijfszone in Zele.

De “roots” van Konstruktiewerkhuizen Van Landuyt gaan terug tot zowat 1860 waar de initiële koperslagerij vervelde tot een producent van blikken dozen. Onder impuls van Luc Van Landuyt, lid van de vierde generatie, begaf het bedrijf zich in 1965 in Wetteren op het pad van de machinebouw. De familiale KMO ontwikkelde zich doorheen de jaren in het zog van het toenmalige Sidmar, inmiddels ArcelorMittal Gent, dat tot op vandaag een belangrijke klant is. In 1988 splitst Luc Van Landuyt, in de hoop van een oordeelkundige familiale opvolging, de onderneming in twee op. De machinebouwactiviteiten op maat worden ondergebracht in Konstruktiewerkhuizen Van Landuyt N.V., de toeleveringsactiviteiten en mechanische bewerkingen in serie voor hoofdopdrachtgever Volvo Trucks in Toeleveringsbedrijf Van Landuyt (TVL).

In 2003 verkocht Luc Van Landuyt het machinebouwbedrijf aan het West-Vlaamse investeringsfonds Falcon Fund (Torhout) van de familie Van Cauwenberge. Dat schoof het algemeen management van Van Landuyt op 2 januari 2011 door naar Johan Van Meenen, die toen als technisch directeur aan de slag was bij een ander portfoliobedrijf, met name Trislot in Waregem. 

In september 2016 voert Van Meenen een management buy-out (MBO) door, samen met productieverantwoordelijke Toon De Rocker, sinds 25 jaar actief bij het bedrijf, en Roeland De Vriese, een studiegenoot en ex-collega bij Barco Graphics.

Vier activiteitendomeinen

Van Landuyt/REVIMAXX splitst zijn activiteiten op in vier deelsegmenten. In elk van die segmenten bedient de KMO zich van dezelfde technologieën, met name draaien, frezen, kotteren, lassen en monteren.

Zowat 30 à 40% van zijn omzet puurt REVIMAXX uit tailormade machinebouw, zeg maar het conceptueel ontwerp van machines op maat van de klant. Dat impliceert niet alleen het concept, maar ook de bouw, de implementatie en de functionele verantwoordelijkheid van en over de machine.

De tweede pijler omvat de machinebouw voor derden. Opdrachtgevers zijn doorgaans buitenlandse engineering-bedrijven uit voornamelijk Duitsland (SMS, BWG, Drever, …) en het Groothertogdom (Paul Würth).

“Met het Zwitserse GAP Engineering werken we heel nauw namen samen op vlak van co-engineering”, beklemtoont ceo Johan Van Meenen.

Derde activiteitenpijler is de aanmaak van stukken voor bestaande of nieuwe machines, omzetmatig goed voor een vergelijkbaar aandeel in de omzet als de machinebouwbedrijvigheden.

Zowat 20% van de omzet haalt REVIMAXX uit de revisie van machines die in eigen beheer dan wel door derden werden gebouwd.

Met een dertigtal medewerkers boekte REVIMAXX in 2018 een omzet van ongeveer 7 miljoen euro.

Nieuwe vestiging

Op het ogenblik van de MBO wisten Van Meenen en C° al dat ze naar een andere locatie dienden uit te kijken. Het huurcontract in Wetteren liep immers medio 2018 ten einde en zou niet worden verlengd. Quasi-gelijktijdig met de bedrijfsoverdracht, troffen de nieuwe eigenaars de nodige maatregelen met het oog op de toekomstige huisvesting van het bedrijf.

In Zele werd van projectontwikkelaar Landexplo Zele een terrein van nagenoeg 1,5 hectare in een nieuwe bedrijfszone aangekocht. Daarop werden een atelier van 4.000 m² en 1.000 m² kantoorvloer gerealiseerd. Het atelier kan in de toekomst tot maximaal 6.000 m² worden uitgebreid. Het nieuwbouwproject vergde een investering van nagenoeg 6 miljoen euro.

Welomlijnde marktniche

In de marktniche die REVIMAXX beoogt zijn in België slechts een drietal spelers actief. “Bewust viseren we projecten met een maximale contractwaarde van 2 miljoen euro”, verduidelijkt Van Meenen. “Grote engineering-bureaus bewegen zich doorgaans in het hogere segment van de machinebouw,” luidt het.

Marktonderscheid streeft de KMO na door via een inventieve insteek creatieve oplossingen voor bestaande problemen aan te dragen. Voorts doet men er alles aan om, bij ongewijzigde klantvereisten, niet van de afgesproken projectprijs af te wijken.

Naast ArcelorMittal en voornoemde engineering-bureaus staan op de klantenlijst van REVIMAXX industriële spelers als SAPA, Umicore, Aleris, Knauf Engineering, Aperam, … maar ook collega’s als De Meyer en De Pecker.

Op zoek naar grotere marges en breder actieterrein

Met de naamswijziging van Van Landuyt naar REVIMAXX, dat internationaal iets makkelijker bekt, geeft het bedrijf aan zich in de toekomst sterker op de internationale markten te willen positioneren. De reactieve marktbenadering van weleer maakt intussen plaats voor een meer proactieve insteek, via de inschakeling van een business development manager.

Johan Van Meenen: “Uitgaand van de eigen sterktes wil REVIMAXX in de toekomst ook marktterreinen buiten de staalindustrie ontginnen. Denk daarbij aan de marine, de offshore-sector (windmolenstaketsels, manipulatoren en inspectiestations op offshore-schepen, …), de (zware) houtindustrie, de isolatie-industrie en dies meer. Voor reeds ontwikkelde machines gaan we bewust op zoek naar nieuwe toepassingen, zowel in bestaande als nieuwe markten. Denk bijvoorbeeld aan plaatscharen die voor de staalindustrie werden ontwikkeld, maar ook door de staalverwerkers worden gebruikt”.

Bedoeling is tevens de tandwielkastrevisie-activiteiten, die zich vooralsnog beperken tot Aperam, in de toekomst ook aan andere Belgische en buitenlandse bedrijven aan te bieden.

“Ten slotte gaan we binnen onze nieuwe strategie op zoek naar marge-optimalisatie door enerzijds het klantenportfolio te rationaliseren, anderzijds de eigen productiecapaciteit optimaler te benutten door samenwerkingsverbanden met derde partijen, waaronder collega’s, aan te gaan. Zodoende zullen we meer dan ooit op onze echte niche-activiteiten kunnen inzetten”, zo nog de ceo.

Tegen 2021 wil REVIMAXX doorstoten naar een omzet van 10 miljoen euro, met een verdubbeling van de marge. In 2019 ligt het streefdoel op omzetconsolidatie, weliswaar met een grotere marge om het daaropvolgend jaar naar 8,5 miljoen euro door te groeien.