Vlaanderen versterkt zij-instroom STEM-profielen

STEM (science, technology, engineering, mathematics)-profielen blijven gegeerd op onze arbeidsmarkt. Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters trekt daarom 685.000 euro uit om de zij-instroom van deze profielen te versterken. Het huidige STEM-actieplan, dat loopt tot 2020, wil jongeren stimuleren om te kiezen voor STEM-opleidingen en -beroepen.

De dertien deelnemende sectoren hebben nu een addendum opgenomen in hun lopende convenant met de overheid. Ze zullen niet alleen de bestaande STEM-acties uit hun convenanten een extra boost geven, er worden ook nieuwe acties gelanceerd gericht op nieuwe doelgroepen zoals leerkrachten, werknemers en werkzoekenden.

Ook de intersectorale werking is nieuw. De behoefte aan sterke STEM-profielen is immers sectoroverschrijdend. Er zal een intersectorale STEM-adviseur worden aangesteld met als opdracht de verschillende STEM-initiatieven over de provinciale en sectorale grenzen te tillen en de aandacht te leggen op intersectorale communicatie. De 13 sectoren krijgen elk 45.000 euro. Voor de aanwerving van de intersectorale STEM-adviseur wordt 100.000 euro uitgetrokken.