Afhandeling Mobility Package loopt opnieuw vertraging op

De TRAN-commissie heeft de meeste voorstellen over de Europese transportregels van het Mobility Package weggestemd. Daardoor loopt de afhandeling van het Mobility Package opnieuw vertraging op. Wat wel werd goedgekeurd is de verplichte terugkeer van het voertuig naar het thuisland na drie dagen cabotage. Een vrachtwagen die voor internationaal vervoer wordt ingezet, moet minstens om de vier weken huiswaarts keren.

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vindt dat opnieuw te weinig stappen vooruit werden gezet, in de richting van een evenwichtige markt. De oneerlijke concurrentie tussen West- en Oost-Europa houdt aan, zo luidt het. Als het voorstel rond de verplichte terugkeer ook de plenaire zitting van het parlement overleeft, dan wordt het evenwicht tussen West- en Oost-Europa wel een beetje hersteld. Maar opnieuw maakt TLV een kanttekening voor wat cabotage betreft vermits ook een cooldown-periode van zestig uur zou gelden.

De TRAN-commissie stemde onder meer tegen de voorstellen over de rij- en rusttijden en detachering. Dat betekent dat het verbod voor vrachtwagenchauffeurs om hun lange weekendrust door te brengen in hun voertuigcabine voorlopig blijft.

Ook de administratieve rompslomp die komt kijken bij detachering, door de verschillende regels voor elke Europese lidstaat, blijft voorlopig overeind.