Kaaimuurrenovatie aan Antwerpse Bonapartedok en Loodswezen van start

De Vlaamse Waterweg is van start gegaan met de renovatie van de kaaimuur aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai in Antwerpen, waar de historische toegang tot het Bonapartedok en het beschermde Loodswezengebouw liggen. De muur wordt gestabiliseerd, zonder aan het authentieke uitzicht te raken. De stabiliteitswerken zullen ongeveer twee jaar duren. In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe waterkering en krijgt het openbaar domein een make-over.

Vlak bij het Eilandje en het MAS ligt het projectgebied “Bonapartedok en Loodswezen”, waar het negentiende eeuwse Loodswezengebouw de skyline bepaalt. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg N.V. is er van start gegaan met de grondige vernieuwing van de historische kaaimuur. De muur vertoont al stabiliteitsproblemen sinds vlak na de bouw aan het einde van de negentiende eeuw. In het verleden werden maatregelen getroffen om de muur te stabiliseren, maar die voldeden niet. Nu wordt er gekozen voor een duurzame oplossing, waarbij de muur wordt gerestaureerd met behoud van het authentieke uitzicht.

Voor de gebouwen op de site gaan de stad Antwerpen en AG VESPA (het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad Antwerpen) dit jaar op zoek naar een kwalitatieve herbestemming. In afwachting daarvan krijgen een aantal panden een tijdelijke invulling. Zo komt er onder meer een escape room en zal de V.Z.W. Onder Stroom, die publieke activiteiten organiseert, er zijn intrek nemen. Het loodsengebouw wordt bewaakt door bewoning en wordt in afwachting van een definitieve herbestemming omgevormd tot een boeiende ontmoetingsplek waar ook tijdens de werken eventueel activiteiten kunnen plaats vinden.

De ingrepen in de zone Bonapartedok en Loodswezen kaderen binnen het Masterplan Scheldekaaien. Daarmee werken de Vlaamse Waterweg en de stad Antwerpen samen aan de heraanleg van de kaaien. De Vlaamse Waterweg neemt met het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein.

Meer sectornieuws

Agenda