België verstevigt Europese koppositie in celtherapie

Op het vlak van celtherapie speelt België een vooraanstaande rol in Europa en in de wereld, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als in farmaceutische innovaties. Dankzij een wetswijziging die de toegang tot celmateriaal en menselijke weefsels reguleert met het oog op de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde allogene celtherapieën, verstevigt ons land zijn koppositie in dit domein.

In celtherapie worden cellen gebruikt om zieke of beschadigde weefsels in het menselijk lichaam te vervangen of, indien mogelijk, hun herstel te stimuleren. Na de eerste opzienbare successen biedt celtherapie, als geneesmiddel van de toekomst, de hoop dat de geneeskunde van de 21ste eeuw over meer efficiënte therapieën kan beschikken voor de behandeling van zware ziektes, zoals bijvoorbeeld kanker.

België speelt op internationaal niveau een sleutelrol in het onderzoek naar en de medische toepassing van celtherapie. In die context werd op 28 december 2018 het wetsvoorstel gepubliceerd “tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek”.

De wetswijziging vereenvoudigt de toegang tot celmateriaal en menselijke weefsels voor de productie van allogene celtherapieën, waarbij het celmateriaal van een donor wordt gebruikt om andere patiënten te behandelen. Dat is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van celtherapie in België. Voortaan kunnen bedrijven menselijke cellen en weefsels op een transparantere manier verkrijgen of uit het buitenland importeren. Een etisch en verantwoord beheer garandeert dat meer patiënten toegang tot deze medische vooruitgang krijgen.