Handelsakkoord EU-Japan treedt in werking

Op 1 februari 2019 trad de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan in werking. Dit ambitieuze, progressieve en evenwichtige handelsverdrag voorziet in de creatie van een vrijhandelszone met 600 miljoen consumenten en een waarde van bijna een derde van het wereldwijde BBP.

Belgische bedrijven zullen profiteren van nieuwe faciliteiten op de Japanse markt, met name de opheffing van de invoerrechten voor meer dan 90% van de tarieflijnen, het wegwerken van overbodige regelgevende en technische obstakels, de vereenvoudiging van de douaneprocedures of nog, een vlottere toegang tot de binnenlandse markt voor diensten en tot de overheidsopdrachten van 48 grote Japanse steden.

De belangrijkste internationaal actieve Belgische sectoren, namelijk die van de chemie, de voedingsmiddelen of nog, de technologie, krijgen voortaan makkelijker toegang tot deze sterk gereguleerde markt.