Are you brexit ready? (3)

Douanevergunningen na de brexit

Wie goederen verhandelt tussen het VK en de EU, zal na de brexit nieuwe douaneformaliteiten moeten doorlopen: een vertragende factor om rekening mee te houden. Gelukkig kan uw bedrijf tijd én geld besparen met de juiste douanevergunningen op zak. We focussen hier enkel op de vergunning goedgekeurde plaats.

Vergunning goedgekeurde plaats

Met deze vergunning hoeft u uw EU-exportgoederen niet te verplaatsen naar het douanekantoor, maar kan u ze laten vertrekken vanaf een goedgekeurde laadplaats die u zelf kiest. Concreet vermijdt u daardoor een extra ‘halte’ bij de douane in uw logistieke stroom en worden uw goederen dus sneller afgehandeld. Voert de douane een eventuele controle uit, dan gebeurt dat bovendien op een van uw eigen sites. Kortom: in optimale omstandigheden met aangepaste materialen, ruimtes, apparatuur enzovoort. Deze vergunning is dus interessant en aan te raden voor alle bedrijven.

Andere vergunningen

Wenst u meer te weten over de Vergunning Passieve Veredeling (PV), de Vergunning Actieve Veredeling (AV), de Vergunning Tijdelijke Invoer (TI), het Carnet ATA, … surf dan naar de website van de FOD Financiën voor meer gedetailleerde informatie: financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/productfiches

Tip: Wenst u de douaneformaliteiten liever uit te besteden?

Vlaanderen telt honderden douanevertegenwoordigers die u praktisch kunnen ondersteunen met:

•    het vervullen van alle douaneformaliteiten voor uw exportactiviteiten;

•    het nagaan van eventuele invoertarieven voor uw goederen;

•    een inschatting van de kosten die de extra douaneformaliteiten met zich mee zullen brengen.

Zorg dat u zo snel mogelijk een overeenkomst afsluit met een douanevertegenwoordiger, want die zullen in grote vraag zijn bij een harde brexit. Een lijst met erkende douanevertegenwoordigers vindt u op: www.financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger