VDAB en VLAIO werken samen ter ondersteuning van ondernemer

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, en Mark Andries, administrateur-generaal van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met als doel de krachten te bundelen om de Vlaamse ondernemer nog beter te ondersteunen bij de uitdagingen van de toekomst.

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 gaf de opdracht om VLAIO in te richten als het uniek ondernemingsloket, de front-office van de Vlaamse overheid waar de ondernemer met al zijn vragen terecht kan. Vandaag kan elke ondernemer snel en effectief hulp krijgen via de website www.vlaio.be, het gratis nummer 0800/20.555, en de Facebook- en LinkedIn-pagina van het agentschap. Complexe projecten worden bijgestaan door een bedrijfsadviseur die navigeert naar passende partners uit het VLAIO-netwerk zodat kennis maximaal doorstroomt.

Vanuit deze invalshoek neemt VLAIO initiatief om transversaal, binnen de Vlaamse overheid, collega-agentschappen te betrekken om nauwer samen te werken om de ondernemer nog beter van dienst te zijn en de agentschappen in het VLAIO-netwerk te betrekken.

VDAB is een nieuwe overheidspartner waarmee een warme samenwerking tot stand komt. Tewerkstelling, talent, ondernemerschap en innovatie zijn belangrijke thema’s voor elke werkgever-ondernemer. Deze samenwerking kan voor hem/haar dus enkel maar positieve impulsen opleveren.

VDAB en VLAIO willen de lead nemen in innovatieve HR-trajecten in Vlaanderen. Startende bedrijfjes bouwen vaak innovatieve ideeën en toepassingen uit op het vlak van arbeidsdienstverlening. Uit deze stroom wensen VDAB en VLAIO de sterkste vernieuwingen te stimuleren tot nieuwe intelligente toepassingen voor Vlaanderen en daarbuiten.

VDAB en VLAIO zetten samen in op het versterken van het ondernemerschap in Vlaanderen, vanuit de invalshoek van de werkzoekende en kandidaat-ondernemers. Beide organisaties zorgen samen voor een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan werkgevers-ondernmers. VLAIO-bedrijfsadviseurs en VDAB-consulenten komen langs bij werkgevers-ondernemers en bieden een gezamenlijk aanbod vanuit de Vlaamse overheid. Bedoeling van beide instanties is zodoende samen een maatschappelijke, lerende en sensibiliserende rol op te nemen naar burgers ter promotie van ondernemerschap en innovatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.