Digicrowd boven de doopvont

Op 14 februari 2019 werd DigiCrowd gelanceerd. DigiCrowd is een consortium van Belgische bedrijven dat tegen eind 2019 de Belgische ondernemingsmarkt op de digitale Europese kaart wil zetten. Ambitie van het consortium is om 100.000 bedrijven te mobiliseren om hun digitale postbus met elektronische facturen te vervolledigen.

Onder het motto “the network always wins” werd ervoor gekozen om de krachten te bundelen om de ambitieuze plannen vorm te geven. Initiatiefnemers CodaBox, Sage, Wolters Kluwer en Winbooks willen bovendien de doelstelling van de overheid helpen waarmaken door samen een draagvlak voor digitalisering op ondernemersniveau te creëren.

Het DigiCrowd-project wil ondernemers en boekhouders in staat stellen om efficiënter (samen) te werken, de administratie te vereenvoudigen en een centrale en volledige documentenbibliotheek aan te leggen.

Vandaag wordt ongeveer 50% van de facturen als PDF-bijlage via e-mail verzonden. Deze verzendwijze maakt inderdaad gebruik van een digitaal kanaal voor de verzending, maar is minder geschikt om factuurgegevens makkelijk en foutloos in boekhoud-, betaal- of ERP-software te importeren.

Zoals bekend is een open gestructureerd formaat (UBL) daarvoor een betere oplossing. Via DigiCrowd willen de initiatiefnemers voornamelijk ondernemingen toegang verlenen tot de netwerken die hen toelaten om elektronische facturen met hun boekhouder uit te wisselen, het verzenden van elektronische facturen democratiseren en het UBL-formaat als standaard voor elektronische facturatie promoten.