Antwerpse centra voor volwassenenonderwijs versmelten

Drie Antwerpse centra voor volwassenenonderwijs, met name Centrum voor volwassenonderwijs (CVO) Provincie Antwerpen, CVO SOPRO en Toekomstonderwijs fuseren hun activiteiten in CVO Vitant. De fusie-entiteit telt momenteel 5.500 cursisten en zowat 290 leerkrachten.

CVO Vitant biedt een heel uitgebreid en divers aanbod aan opleidingen, verspreid over vijf campussen in het Antwerpse. Het neemt de bestaande opleidingen en lesplaatsen van de drie CVO’s in Antwerpen, Berchem, Hoboken, Kapellen en Stabroek over. Dat maakt Vitant de plek voor volwassenen in het Antwerpse die opnieuw willen studeren.

Elk centrum brengt zijn eigen opleidingsaanbod en expertise in. Zo staat CVO Provincie Antwerpen bekend om zijn voedingsopleidingen, zoals kok, zaalverantwoordelijke en het eenjarig traject Horeca. Het centrum, dat lesplaatsen heeft in Antwerpen, Kapellen en Stabroek, zette de voorbije jaren al sterk in op arbeidsgerichte opleidingen, waaronder knelpuntenberoepen als elektromechanicien en slager-spekslager. CVO SOPRO is gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen (NT2) en Hebreeuws, terwijl Toekomstonderwijs zich kan beroepen op meer dan 35 jaar ervaring in het tweedekansonderwijs.

Campus Maalboot is gekend om zijn heel goede cursistenbegeleiding. Op deze campus vindt men verschillende opleidingen terug waarin volwassenen alsnog een secundair diploma kunnen halen. Dat kan via een ASO-traject, wat de kans biedt om door te stromen naar het hoger onderwijs, of via een diplomagerichte beroepsopleiding zoals secretariaatsmedewerker of transportbediende, gecombineerd met een opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV).

Campus NT2 in Berchem specialiseert zich in Nederlands voor anderstaligen.

Campus PIVA investeert al jaren sterk in arbeidsgerichte opleidingen. Zeker in voeding staat de campus in Vlaanderen aan de top.

Naar Campus Zurenborg trekt men dan weer om Hebreeuws te leren. Campus De Masten, ten slotte, zet sterk in op technische, technologische en IT-opleidingen. Het werkt daarvoor goed samen met de industrie en de Antwerpse haven.