Valipac recycleert 88,8% bedrijfsmatig verpakkingsafval

Vooral inhaalbeweging nodig voor kunststofverpakkingen

Valipac presenteert voor het eerst een uitgebreid activiteitenoverzicht. De resultaten zijn positief. Zo behaalde Valipac in 2017 een recyclagepercentage van 88,8% voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. Daarmee werden alle doelstellingen ruimschoots behaald. De UPV-organisatie beloonde ook 35.000 bedrijven met financiële incentives, goed voor een totaalbedrag van 6,85 miljoen euro. Toch blijft Valipac niet op zijn lauweren rusten. Volgens managing director Francis Huysman is het noodzakelijk om voortdurend te streven naar optimalisatie en meer efficiëntie, want de recyclagedoelstellingen die Europa voor verpakkingen vooropstelt zijn bijzonder ambitieus. Bovendien staan de recyclagecijfers onder druk door de stijgende reglementering in Azië. Verder valt in het activiteitenoverzicht vooral op dat er nog heel wat missionariswerk is wat het recycleren van kunststofverpakkingen betreft. Daarom zet Valipac, samen met zijn partners, nieuwe circulaire business-modellen op die de kringloop van kunststof verpakkingsmateriaal sluiten.

Valipac legde de voorbije twintig jaar een fraai parcours af. Onder impuls van de UPV-organisatie steeg het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen van 74 naar 88,8%, zonder meerkost voor het bedrijfsleven. Toch is de missie van Valipac doorheen de jaren flink geëvolueerd.

“Bij de opstart stond alles in het teken van recyclage. Nu is er nood aan een nog duurzamer model: de circulaire economie. Maar daarvoor hebben we recente en betrouwbare cijfers nodig over de productie van bedrijfsafval in de drie Belgische gewesten. In 2018 zijn we daarom gestart met de registratie van veertien bedrijfsafvalstromen. Voor het eerst krijgen we inzicht in de productie van bedrijfsafval”, verduidelijkt Huysman.

Bedrijven sorteren 2/3 van hun afval

Het rapport dat Valipac eind 2018 publiceerde is het resultaat van een nauwe samenwerking met de afvalinzamelaars en is gebaseerd op reële inzamelcijfers. In 2017 werd in totaal 3.898 kiloton bedrijfsafval in België ingezameld.

Francis Huysman: “Op basis van de veertien geregistreerde stromen stellen we vast dat twee derden van het bedrijfsafval selectief werd ingezameld. Toch geven deze cijfers geen volledig beeld van de werkelijkheid. Om een voorbeeld te geven: bedrijven die een beroep doen op het huishoudelijk circuit zijn hier niet inbegrepen”.

De verschillen in de cijfers tussen de verschillende stromen, bedrijven en gewesten moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Niet alle bedrijven hebben dezelfde afvalstromen, niet alle ingezamelde stromen zijn geregistreerd. Het eerste rapport van Valipac dient dus als een nutmeting beschouwd.

“Op basis van de activiteit van een bedrijf, de schaalgrootte, de afvalstroom en de regio kunnen we benchmarks opmaken en terugkoppelen. In de eerste plaats naar de deelnemende inzamelaars (potentieel voor meer selectieve inzameling, verbeteren logistiek, …) maar ook naar federaties (gerichte communicatie). De analyses die we doen op deze dataset kunnen leiden tot waardevolle inzichten voor de Belgische industrie en maatschappij,” zo nog de managing director.

Samen werken aan circulaire economie

De lineaire economie omvormen tot een circulaire economie. Dat is de nieuwe missie van Valipac. Om dat te bereiken moeten afval en afgedankte producten opnieuw in het productieproces gebracht worden. Door de kringloop te sluiten vermindert de afvalproductie en het gebruik van ruwe grondstoffen. Valipac focust daarbij vooral op kunststof verpakkingen. Van die verpakkingsstroom wordt momenteel nog maar 54% gerecycleerd. En dat is volgens Francis Huysman veel te weinig.

“Samen met onze partners hebben we nieuwe circulaire business-modellen opgezet. Het doel is om de kringloop van kunststofverpakkingsmateriaal te sluiten. Een mooi voorbeeld hiervan is het “Clean Site Circulair”-project. In samenwerking met baksteenfabrikant Wienerberger N.V. (Kortrijk) tekenen we een circulair model uit voor verpakkingsfolies. Wienerberger engageert zich om de gerecycleerde verpakkingen opnieuw te gebruiken als ze dezelfde kwaliteit hebben als de folies gemaakt uit virgin materiaal. Fema, de beroepsfederatie voor handelaren in bouwmaterialen, staat in voor de distributie en de logistiek van de verpakkingen naar de bouwwerven en terug en Rymoplast is verantwoordelijk voor de recyclage van de folies tot granulaten met een kwaliteit die bruikbaar is om nieuwe verpakkingsfolies te maken. Dit is Valipac op zijn best: spelers uit de waardeketen bij elkaar brengen en samen met deze partners werk maken van een circulair systeem om van afval nieuwe grondstoffen te maken”, besluit Francis Huysman.

De komende jaren wil Valipac trouwens stelselmatig ook andere verpakkings- en materiaalstromen aanpakken waar nog ruimte tot verbetering is.

Meer sectornieuws

Agenda