230 bedrijven engageren zich voor Green Deal Circulair Bouwen

De Vlaamse overheid heeft, samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en OVAM het startsein gegeven voor de Green Deal Circulair Bouwen. Maar liefst 230 private en publieke bouwheren, architecten, aannemers, materiaalproducenten, onderzoekers en faciliterende organisaties engageren zich om minstens één proefproject rond de principes van circulair bouwen uit te voeren. Ze delen bovendien hun kennis en ervaringen met andere bedrijven binnen een lerend netwerk.

Volgens het Vlaams klimaatplan moet onze koolstofafdruk met 35% dalen tegen 2030 en met 90% tegen 2050. Willen we deze doelen halen, dan moeten we dringend investeren in de circulaire economie, en meer specifiek in circulair bouwen.

Onderzoek leert dat 60% van onze CO2-voetafdruk rechtstreeks gelinkt is met de manier waarop met afval, materialen en grondstoffen omgaan. We weten ook dat onze materialenvoetafdruk het grootst is in sectoren als consumptiegoederen, mobiliteit, voeding en ook de bouw.

De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit het hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen …

Nooit eerder ging een Green Deal - een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid - met een dermate groot aantal engagementen van start. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Ze testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit. Daarnaast brengt een onderzoeksgroep juridische, economische en andere drempels in kaart. Samen zullen ze oplossingen formuleren.

Het eerste anderhalf jaar ligt de focus op urban mining. Sloopprojecten zullen van nabij worden opgevolgd. Er zal met specifieke projecten worden op ingehaakt. Vanaf 2021 verschuift de focus naar de bouw van nieuwe gebouwen, volgens de principes van circulair bouwen.

Meer sectornieuws

Agenda