Vlaamse regering keurt Regelluwe Zones voor Energie goed

De Vlaamse regering heeft de Regelluwe Zones op het vlak van Energie principieel goedgekeurd. Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers kunnen experimenteren zonder dat ze door de algemene wetgeving worden gehinderd. Bij projecten die als regelluwe zone worden erkend, kunnen onderzoekers innovatieve toepassingen aan de realiteit toetsen.

Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers tijdelijk de toestemming krijgen om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen. Dit voor de gevallen waar dat nu niet kan omdat het onderzoek botst met de huidige regelgeving of omdat een wetgevend kader ontbreekt. Concrete voorbeelden zijn Thor Park in Genk en het project Buurzame stroom in Gent. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een energie management-bedrijf (een aggregator) dat op een bedrijventerrein de energiesturing wil optimaliseren. Of een bedrijventerrein dat met een nabijgelegen school en een woonwijk een hernieuwbare energie-installatie deelt en het energieverbruik efficiënt op elkaar afstemt. Of een wijkrenovatieproject.

De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar de erkenning van een project als regelluw moet worden gemotiveerd. De Vlaamse regering zal project per project beoordelen. De voorwaarden zijn strikt: het project moet concreet en innovatief zijn. Het moet ook duidelijk in ruimte en tijd zijn omschreven. Het moet een maatschappelijk belang hebben en mag geen onevenredige last opleggen aan derden. Ten slotte moeten de resultaten elders worden gereproduceerd.

De erkenning als regelluwe zone geldt voor maximaal tien jaar en kan nog één keer met maximaal vijf jaar worden verlengd. Op geregelde tijdstippen en na afloop moeten de onderzoekers uitvoerig rapporteren over de voor- en nadelen, maar ook over de essentiële succesfactoren. Zodanig dat de resultaten elders kunnen worden herhaald.

Na deze eerste principiële goedkeuring moet het Besluit van de Vlaamse regering nog voor advies naar de Raad van State.

Meer sectornieuws

Agenda