Thalys voert onderzoek naar positie spoorvervoer in mobiliteitsdebat

Hogesnelheidstrein bespaart gemeenschap elk jaar 140 miljoen euro

In Europa is meer dan 20% van de CO2-uitstoot toe te schrijven aan de vervoerssector. Door de toenemende mobiliteitsbehoeften zal dat percentage de komende jaren alleen maar stijgen. En dus is er nood aan efficiënte mobiliteit die tegelijkertijd onze CO2-uitstoot drastisch terugdringt. Om de impact te meten van de verschillende vervoersmiddelen op maatschappij en milieu, voerde het Franse consultancy-bedrijf Carbone 4 (Parijs) in opdracht van Thalys International C.V.B.A. (Brussel) een onderzoek uit. Bedoeling is een dialoog op te starten over de positie van de spoorweg in het mobiliteitsdebat. Op basis van gegevens uit 2013 blijkt dat Thalys de gemeenschap jaarlijks 140 miljoen euro kan besparen.

Indien in 2013 alle Thalys-reizigers voor de auto, carpooling, het vliegtuig of de bus hadden gekozen voor hun verplaatsingen, dan zou dat tal van negatieve effecten hebben gehad, zoals meer CO2-uitstoot, files, verkeersongevallen en een grotere energiefactuur (+ 40 miljoen euro) voor Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Omgerekend gaat het om een totaal bedrag van 140 miljoen euro. Zo vermijdt Thalys extra fileleed met een maatschappelijke kostprijs van 50 miljoen euro. Bovendien vormen de files voor veel weggebruikers niet alleen een bron van ergernis, maar ook van onzekerheid wat hun aankomsttijd betreft. Die onzekerheid is er veel minder bij spoorvervoer. Bij wegvervoer moet er in de piekuren een vertraging van minimaal 20 tot 30 minuten worden bijgeteld om steden zoals Parijs, Amsterdam, Brussel of Keulen binnen of buiten te rijden.

CO2-uitstoot

Reizen met de trein levert niet alleen tijdswinst op, het is ook beter voor het milieu. Zo mat Carbone 4 de CO2-uitstoot van verschillende transportmiddelen op de afstand tussen Parijs en Amsterdam. Terwijl Thalys een CO2-uitstoot vertegenwoordigt van 6 kg, is dat met de wagen 48 kg en bij een vliegreis niet minder dan 59 kg. Zelfs wanneer de CO2-uitstoot verbonden aan de spoorweginfrastructuur, de energieproductie en de bouw van de treinen wordt meegerekend is Thalys nog steeds het vervoermiddel met de minste uitstoot. Wanneer je enkel de tractie-energie in beschouwing neemt, vermijden de Thalys-reizigers een CO2-uitstoot van 200.000 ton. Met een gemiddelde koolstofprijs van 50 euro /t CO2 vertegenwoordigt dat voor de maatschappij een besparing van tien miljoen euro.

Ook op vlak van verkeersveiligheid bespaart Thalys de gemeenschap elk jaar 40 miljoen euro uit aan sociale kosten voor doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen. Carbone 4 baseert deze cijfers op de officiële internationale statistieken over verkeersongevallen. Indien in 2013 alle Thalys-reizigers voor de auto hadden gekozen, zou dat tot een extra verkeersstroom van meer dan 1,3 miljard voertuigen/km hebben geleid.

Nuttige tijd

Thalys onderstreept ook het belang van het optimale evenwicht tussen snelheid en nuttige tijd. Voor de vrijetijdsreiziger staat nuttige tijd synoniem met ontspanning. 40% van de zakenmensen gebruikt de reistijd dan weer om te werken, waardoor ze even productief kunnen zijn als op kantoor. Volgens Thalys moeten de reële kosten van een zakenreis niet alleen berekend worden op basis van de prijs van het trein- of vliegtuigticket en de prijs van de taxi of het openbaar vervoer voor en na het traject, maar tellen ook de loonkosten van de zakenreizigers voor het niet-productieve deel van de reis.

De studie van Carbone 4 moet de inspanningen van Thalys aantonen in de strijd tegen de klimaatverandering. De studie voorziet bovendien in nieuwe indicatoren om de MVO-prestaties van Thalys te meten. Dat moet de klanten bewust maken van de modal shift naar de trein en ook de dialoog bevorderen met de stakeholders over de rol van de spoorweg in de opbouw van het duurzame vervoerssysteem van de toekomst. Om deze troeven in een lange termijnstrategie in te schrijven heeft Thalys een ambitieus en meetbaar actieplan aangenomen om zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

In vergelijking met 2008 bespaart Thalys vandaag, na de veeleisende keuze voor het programma “Science Based Targets”, meer dan 25.000 ton C02 per jaar. Thalys was één van de eerste tien ondernemingen wereldwijd om het “Science Based Targets”-programma te onderschrijven met als initieel streefdoel 40% minder CO2-uitstoot tegen 2020.